Till innehåll på sidan

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) - Cybersäkerhet

DIGITAL är ett EU-finansieringsprogram som syftar till att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik och sätta resultat från forskning på marknaden. Programmet pågår under år 2021-2027 med en totalbudget på 7,6 miljarder euro. Inom programmet finns 1,5 miljarder euro avsatt för åtgärder inom cybersäkerhet.

Det är EU-kommissionens europeiska kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC) som ansvarar för utveckling och genomförande av arbetsprogram med inriktning mot cybersäkerhet inom DIGITAL. Åtgärderna inom cybersäkerhet ska främst genomföras genom ECCC. I Sveriges har MSB byggt upp ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) som stöttar ECCC:s arbete inom cybersäkerhet.

Fokus inom cybersäkerhet för utlysningar inom DIGITAL ligger på ökad kompetensnivå och utveckling av teknik som ger en hög säkerhetsnivå för nät- och informationssystem. Utlysningarna är öppna för företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer. Sökande behöver vara en juridisk person inom ett EU/EES-land eller annat associerat land.

Huvudansvaret för samordningen av hela programmet DIGITAL i Sverige har Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Sök finansiering inom cybersäkerhet från DIGITAL

På nationell nivå arbetar NCC-SE inom cybersäkerhet med att knyta kontakt mellan svenska och europeiska forskare och företag och underlätta för svenska aktörer att svara på europeiska forsknings- och innovationsutlysningar.

För vägledning i hur du söker EU-finansiering för forskning och innovation som kan bidra till nya cybersäkerhetslösningar kan du kontakta oss på: ncc-se@msb.se

Du är även välkommen att delta på våra nationella informationsträffar anordnade av NCC-SE.

Senast granskad: 15 februari 2024

Till toppen av sidan