Till innehåll på sidan

Nationell risk- och förmågebedömning 2016

Nationell risk- och förmågebedömning 2016

Detaljer

Nationell risk- och förmågebedömning 2016
Publikationsnummer
MSB1012
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
Sedan MSB grundades har myndigheten årligen fått i regleringsbrevsuppdrag att redovisa en nationell bedömning av samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen. Bedömningen har främst grundats på de statliga myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Sedan 2011 har uppdraget kompletterats med scenarioanalyser enligt EU-kommissionens riktlinjer för riskbedömning. Arbetet har kallats nationell risk- och förmågebedömning (NRFB). NRFB är ett arbete som knyter ihop vårt nationella system för krisberedskap med EU:s nya civilskyddslagstiftning som började gälla i januari 2014. Baserat på medlemsstaterans nationella risk- och förmågebedömningar har EU-kommissionen tagit fram en övergripande analys av de risker som Europa kan stå inför. Detta är årets rapport 2016.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan