Till innehåll på sidan

Blåljusgemensamma utbildningsmoduler

Parallellt med de grundläggande aktiviteterna, som kunskapsöversikten och kartläggning om utbildningssamverkan i Sverige i dag, har projektarbetet på det mer praktiska planet lett till utvecklandet av tre blåljusgemensamma utbildningsmoduler.

Två av utbildningsmodulerna, pågående dödligt våld och hot mot blåljus, baseras på MSB:s nationella vägledningar. Den tredje modulen behandlar grundläggande kunskaper om blåljusorganisationer, såsom styrande lagar och ansvarsområden.

Projektet har tagit fram en process för att skapa blåljusgemensamma utbildningsmoduler som baserar sig på MSB:s vägledningar. I den så kallade BlåljUS-fabriken ingår följande områden: lagar, arbetsstruktur, organisation och ansvarsområden. Dessa utgör grundstrukturen för valfri utbildning, och processen kan tillämpas på annat utgångsmaterial än vägledningar; tanken är att olika typer av utredningar, statistiskt underlag och rapporter kan utgöra grunder för framtagning av en utbildningsmodul.

I projektet har också en samverkansmodell tagits fram. Den beskriver hur blåljus kan samverka i skadeområde.

Samverkansmodellen behandlar områdena samlad lägesbild, målbild, inriktning och omfall. Genomgång av samverkansmodellen i detalj finns i modulen Samverkan, där ett av lärandemålen är att studenten ska förstå att modellen är cyklisk och en händelse kan ändras under tiden den pågår, och i rapporten Blåljus: Samverkan.

Utbildningsmoduler

Samverkan bas

FaktabladUtbildningsmodulRapport Blåljus samverkan

Hot och våld mot blåljuspersonal

Faktablad UtbildningsmodulVägledning: Hot och våld mot blåljuspersonal

Pågående dödligt våld (PDV) i publik miljö

FaktabladUtbildningsmodulVägledning - samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö

Senast granskad: 27 november 2020

Till toppen av sidan