Till innehåll på sidan

CBRNE nationellt

Här kan du hitta ett samlat stöd för aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Nationellt pågår ett intensivt arbete med att utveckla och att öka samhällets CBRNE-förmåga.

Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga aktörer. Att så många aktörer arbetar inom CBRNE-området ställer stora krav på samverkan och förståelse för varandras ansvar och roller.

CBRNE-dagarna – en årlig mötesplats för dig som jobbar med frågor inom området

Riskkatalog med olika riskområden för stöd i analyser och planering

Planeringsinriktning för civil beredskap (främst avsedd för beredskapsmyndigheter)

Senast granskad: 10 maj 2024

Till toppen av sidan