Till innehåll på sidan

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Här får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Översvämmade skyddsrum

Med anledning av de översvämningar som inträffat på flera platser i landet får MSB just nu in mycket frågor från fastighetsägare vars skyddsrum blivit drabbade. Under fliken Frågor och svar för fastighetsägare får du som ägare till skyddsrum vägledning i hur du ska gå tillväga för att återställa skyddsrummet till ett fullgott skick.

Läs mer i frågor och svar för fastighetsägare

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

Det finns ett stort antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadhus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Det finns också ett fåtal riktigt stora skyddsrum som oftast nyttjas som parkeringsgarage.


Foto: MSB

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.

Så skyddar de

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot olika stridsmedel, till exempel:

  • stötvåg och splitter
  • gasbeläggning
  • biologiska stridsmedel
  • brand
  • joniserande strålning

Ansvar för skyddsrummen

Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. MSB kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Det görs bland annat genom kontroller. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem.

Ditt närmaste skyddsrum

Skyddsrum finns mest i tätorter.  På den här kartan kan du hitta alla. Zooma in den ort du är intresserad av. Zooma in på kvartersnivå. Varje skyddsrum finns markerat på kartan och klickar man på markeringen så får man uppgifter om skyddsrummet. Du kan också söka i textfältet på gator eller områden.

Till skyddsrumskartanBeräkningar, lösningar och komponenter för skyddsrum

Kontakta MSB

Kontakt

Skyddsrumsfrågor
010-240 55 22

Telefon besvaras vardagar klockan 08.00-11.00 (måndagar ojämn vecka klockan 08.00-08.30 samt klockan 10.00-11.00).

Ange kommun, fastighetsbeteckning och om möjligt gatuadress för aktuell byggnad om du vill begära ett registerutdrag.

Senast granskad: 2 september 2021

Till toppen av sidan