Till innehåll på sidan

Elektromagnetiska hot – en introduktion

Webbkursen ger dig förutsättningar för att bli medveten om elektromagnetiska hot (EM-hot) samt tänkbara konsekvenser av angrepp. Vidare får du även råd och stöd för hur man kan arbeta för att skydda sin verksamhet mot elektromagnetiska hot.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är:

  • Chef, säkerhetsansvarig eller verksamhetsansvarig som jobbar på en myndighet, kommun, region eller företag med ansvar för samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur
  • Tekniker eller operatörer med ansvar för drift och underhåll av viktiga samhällssystem och behöver känna igen en elektromagnetisk incident.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Ta del av kursen

Till webbkurs Elektromagnetiska hot – en introduktion: https://webbutbildning.msb.se/utb/EM-hot/

Webbkurserna på msb.se genomförs helt utan inloggning och MSB sparar inte dina personuppgifter. För de webbkurser där det går att skriva ut ett kursintyg behöver du själv skriva in ditt namn innan du sparar ner intyget.

Bakgrund

EM-hot kan användas av antagonister för att slå ut samhällsviktiga verksamheter eller kritisk infrastruktur. Hoten omfattar allt från enklare störsändare till kraftiga militära HPM-vapen. Tillgången till denna utrustning ökar i samhället och därmed också behovet av skydd. Medvetenheten om EM-hot och hur man skyddar sin verksamhet mot dessa är generellt sett låg.

MSB vill med denna kurs sprida kunskap och medvetenhet till berörda aktörer inom området och öka medvetenheten hos de som ansvarar för system som kan påverkas.

Om kursen

Kursen syftar till att ge en introduktion i ämnet EM-hot för att bidra till motståndskraft och ett stärkt totalförsvar.

Webbkursen tar cirka 45 minuter att genomföra och är uppdelad i 3 delar.

Del 1: Hotet

Del 2: Incidenthantering, rapportering och skydd

Del 3: Risk- och sårbarhetsanalys av EM-hot

Kursen tar upp:

  • Vad EM-hot är och varför en medvetenhet om dessa är viktigt.
  • Metoder för avsiktliga EM-hot och dess möjliga konsekvenser.
  • Hur verksamheter kan skyddas mot EM-hot.
  • Hur EM-hot kan tas upp i risk och sårbarhetsanalyser.
  • Hur man rapporterar misstänkta incidenter.

Vill du veta mer om MSB:s arbete med elektromagnetiska hot?

MSB:s arbete med elektromagnetiska hot

Senast granskad: 10 december 2021

Till toppen av sidan