Till innehåll på sidan

Skriv begripligt

Människor har olika förutsättningar att läsa och förstå text. På den här sidan får du råd om hur du kan göra för att skriva enkel och begriplig text för att nå fram med kommunens budskap om risker.

Kommunens riskinformation på webben behöver nå ut brett, vilket kan vara en utmaning, men som samtidigt inte ska göras svårare än vad det faktiskt behöver vara. Det är viktigt att informationen fungerar för läsare med få förkunskaper och mindre läsvana. Det gör att läsarna inte behöver ägna så mycket tid och kraft på att ta sig igenom texten, utan istället kan reflektera över innehållet, bedöma situationen och agera.

Budskapet i fokus, vanliga ord, personligt tilltal

Att skriva enkelt och begripligt betyder inte att du ska använda barnspråk eller ta bort viktig information, utan snarare att du ska anpassa texten med några enkla skrivknep.

  • Gå rakt på sak. Börja med att säga det viktigaste, och vänta med längre förklaringar och bakgrundsbeskrivningar.
  • Välj vanliga, vardagliga synonymer om sådana finns.
  • Förklara de fackord och fackuttryck du inte kan byta ut. Tänk på att många typiska krisberedskapsord är just fackuttryck som kan vara svåra att förstå utan förkunskaper.
  • Använd ett personligt tilltal – skriv "du"
  • Undvik att prata om kommuninvånarna i texten. Prata med dem istället.
  • Använd punktlistor för att sammanfatta viktig information.

Undvik:

Skriv hellre:

På grund av Gullberg kommuns geografiska läge i en dal nära en sjö är kommunen känslig för översvämningar. Om det regnar mycket på kort tid kan Gullberg kommun drabbas av svåra översvämningar.
Nederbörd Regn
Då begär räddningstjänsten ett VMA. Då begär räddningstjänsten att få sända ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Det går ut i radion.
De som bor i Lillby ska bege sig till uppsamlingsplatsen Hasselbladsskolan. Om du bor i Lillby är Hasselbladsskolan din uppsamlingsplats.

Anpassa texten för webben – sätt mellanrubriker och ha korta stycken

Människor som läser på webben vill snabbt skaffa överblick och avgöra om texten är relevant för dem. Om de dessutom undrar över något söker de målmedvetet och effektivt svar på sina frågor. Därför behöver alla texter som ska publiceras på webben ha mellanrubriker och text som är uppdelad i flera, kortare stycken.

Skriv en mellanrubrik för varje viktigt budskap i texten. Den läsare som bara skummar igenom mellanrubrikerna utan att läsa hela texten ordentligt ska ändå få en uppfattning om vad texten innehåller och vad den vill förmedla.

Formulera viktiga råd som uppmaningar och gör mellanrubriker av dem. Då blir det extra tydligt för läsaren vad som gäller och vad som behöver göras.

Gör mellanrubrikerna så informativa som möjligt. De mellanrubriker som inte går att göra uppmaningar av kan du skriva som påståenden som ger kärnan i det du vill ha sagt.

Lyft vinsterna – undvik pekpinnar och krav på ansvar

För att nå fram med riskinformationen bör du undvika att uppmana människor att ta ansvar, eller informera om att de är skyldiga att agera på ett visst sätt. Det uppfattas ofta som pekpinnar och kan få människor att värja sig. Visa istället på vad individen har att vinna på att förbereda sig, att tänka över sina behov och att planera utifrån dem.

Överväg användningen av olika begrepp

Inom området krisberedskap används många begrepp som kan vara svåra att förstå och skilja från varandra. Begreppen kan också tolkas olika även av personer som arbetar med krisberedskap. Begrepp för den här översikten

Senast granskad: 29 augusti 2019

Till toppen av sidan