Till innehåll på sidan

Samordningsforum

Aktiva och väl fungerande samordningsforum är väsentliga för möjligheten att aktörer ska kunna engagera sig, dela information och utveckla gemensamma förhållningssätt. Det höjer också den samlade kvaliteten på samhällets övningsverksamhet.

I huvudsak sker övningssamordning inom Nationellt forum för inriktning och samordning av utbildning och övning (NAFS), som MSB driver sedan 2010. Forumet består av beredskapsmyndigheter och andra nyckelaktörer inom civil beredskap, såsom Försvarsmakten, SOS Alarm och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Varje aktör i NAFS representeras av en ordinarie representant och en ersättare

Med utgångspunkt i det arbete som genomförs i NAFS kan ytterligare samordning av övningsverksamhet även genomföras på andra nivåer. På regional nivå kan det till exempel ske inom länsstyrelsernas olika grupper, inom respektive län tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet, men också utifrån ett sektorsperspektiv.

Nationellt forum för inriktning och samordning av utbildning och övning (NAFS)

Senast granskad: 30 mars 2023

Till toppen av sidan