Till innehåll på sidan

Samordningsforum

NAFS står för Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar. Det är ett aktivt och väl etablerat forum för samverkan och dialog mellan aktörer med fokus på att skapa en sammanhållen och systematisk övningsverksamhet inom krisberedskap och civilt försvar.

Vilka är med i NAFS?

En karta över Sverige med myndighetssymboler på.Inom MSB finns även ett internt forum för inriktning och samordning av övningsverksamhet (INAFS). 

Vad gör NAFS?

Arbetet i NAFS utgår från den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet. Forumet har gemensamma möten två gånger om året för information och diskussion kring aktuella frågor, exempelvis kommande samverkansövningar, metodutveckling och erfarenhetshantering från genomförda övningar.

Mellan mötena fungerar NAFS som ett nätverk för dialog, stöd och samverkan mellan medlemmarna. Bland annat utgör forumet remissinstans för MSB vid framtagande av nationella övningsinriktningar.

NAFS arbetar med systematisk övningsverksamhetInfoblad om NAFS (pdf)Bilden ovan i större format

 • För dig som är NAFS-representant

  Som representant fyller du en viktig funktion i det svenska krisberedskapssystemet. För att få helheten att fungera på ett bra sätt eftersträvar MSB kontinuitet i representationen. Varje organisation ska därför utse en ordinarie representant och en ersättare i NAFS.

  Som representant i NAFS får du:

  • Tillgång till ett nätverk av kollegor som arbetar med övning inom andra organisationer
  • Information om aktuella frågor, utbildningar och övningar
  • Möjlighet för dig och din organisation att bidra i den aktörsgemensamma utvecklingen av övningsverksamhet inom området krisberedskap och civilt försvar med fokus på samverkansövningar

  Som representant i NAFS förväntas du:

  • Aktivt bidra på NAFS-möten med kunskap och erfarenhet från din organisation samt svara på beredningar och bidra till den nationella övningskalendern för samverkansövningar.
  • Aktivt sprida information från NAFS inom din organisation, exempelvis förankra viktiga frågeställningar och dokument samt främja deltagande i gemensamma aktiviteter.

Senast granskad: 21 oktober 2022

Till toppen av sidan