Till innehåll på sidan

Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt i bostäder - för dig som ger råd

De gemensamma rekommendationer som finns för brandskyddsutrustning i bostäder är ett material att använda för dig som ger råd och får frågor om vilket brandskydd som bör finnas i bostäder. Vi rekommenderar att det finns brandvarnare, pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt som är 120x180 i alla bostäder.

I "Brandskydd i bostäder – för dig som ger råd (MSB693)" har vi skrivit vad budskapen till privatpersoner är följt av fördjupad information för att förstärka budskapet. Till det finns information som är bra för dig att känna till om varför vi har valt en viss rekommendation.

Det finns information om antal, placering, testning, kontroll och rengöring för de tre produkterna.

Brandskydd i bostäder – för dig som ger råd (MSB693)

Ansvar för brandskydd

Enligt SRVFS 2007:1 (allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder) kan ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst klargöras i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal mellan parterna. Om man inte har avtalat något annat bör fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och hyresgästen ansvara för skötseln, så som batteribyte, testning, rengöring.

SRVFS 2007:1 allmänna råd om brandvarnare i bostäder

Brandvarnare

 • Placering av brandvarnare i bostäder

  Ha brandvarnare i din bostad

  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan.
  • Placera brandvarnare i eller intill sovrum så du hör om det larmar när du sover.
  • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar

  En brandvarnare per våningsplan

  Bostäder med flera våningar i ska ha minst en brandvarnare per våningsplan. Om trappor finns i bostaden bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.

  I småhus med källare i är det bra att ha brandvarnare i källaren också.

  Flera brandvarnare behövs ibland

  Faktorer som kan öka behovet av antalet brandvarnare är

  • stängda dörrar
  • olika takhöjder
  • långa avstånd
  • stor bostadsyta
  • annat som hindrar eller fördröjer röken från att nå brandvarnaren.

  Brandvarnare i närheten av köket

  De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Därför rekommenderar vi att brandvarnare placeras i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket.

  I eller intill sovrum - i alla bostäder

  Brandvarnare bör även finnas i eller intill sovrum för att larmsignalen ska höras på natten när de boende sover.

  Om sovrummen ligger i skilda delar av bostaden bör man montera flera brandvarnare så att det finns brandvarnare i anslutning till alla sovrum.

  Rekommendera även brandvarnare i fritidshus.

  Placera inte brandvarnare i kök eller badrum

  Brandvarnare ska inte vara monterade i kök eller badrum, då risken för oönskade larm ökar, men gärna i rum intill köket.

  Typ av brandvarnare

  Brandvarnarna ska vara CE-märkta.  Brandvarnare som säljs inom EU, EES och i Turkiet ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt enligt SS-EN 14604. Mer om prestandadeklaration och CE-märkning av byggprodukter finns på Boverkets webbplats.

  Om brandvarnare är jonisk eller optisk är inte viktigt, båda varianterna larmar i ett tidigt skede, det viktiga är att man har brandvarnare som fungerar.

 • Testning av brandvarnare

  Testa genom att trycka på knappen

  • Testa brandvarnare en gång i månaden.
  • Testa brandvarnare genom att trycka på knappen.

  Brandvarnare ska testas genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Signalen som kommer då är ett kvitto på att den fungerar.

  När man trycker på knappen på brandvarnare testas samtliga nödvändiga funktioner. Även batteriet testas, men framförallt är det funktionen i brandvarnaren som kontrolleras. När man trycker på testknappen simuleras att rök kommer in i brandvarnaren. Testknappen har alltså samma funktion som rök i brandvarnaren.

  Signalen ger svar

  Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal vid tryck på knappen kan batteriet vara slut och behöver bytas. Hjälper det inte att byta batteri kan det vara brandvarnaren som behöva ersättas.

  När ska en brandvarnare testas

  • en gång i månaden
  • när en ny brandvarnare sätts upp
  • efter byte av batteri
  • när de boende varit bortresta en längre tid
  • efter rengöring

  Använd aldrig öppen låga eller rök

  Man ska aldrig testa en brandvarnare med öppen låga eller rök. Röken kan smutsa ned varnaren. Test med öppen låga kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen.

  Vad innebär att de boende varit bortresta en längre tid

  Med längre bortavaro avses en till två veckor eller om man varit borta från exempelvis ett fritidshus en längre tid.

  Varför ska brandvarnare testas så ofta

  Batterier kan tappa sin laddning om de inte aktiveras på länge. När man trycker på knappen aktiverar man batteriet. Risken finns annars att batteriet laddar ur helt utan att brandvarnaren ger ifrån sig någon varningssignal.

  Brandvarnarens detekteringsfunktion behöver testas eftersom det inte avges någon automatisk varningssignal om det uppstår något tekniskt fel i brandvarnaren. Varningssignalen för svagt batteri gäller just bara batteriets funktion.

 • Montering av brandvarnare

  Montera brandvarnare i taket

  Brandvarnare ska vara monterade i taket. Det ska vara minst 50 cm till närmaste vägg runt brandvarnaren.

  Brandvarnare larmar snabbare när de sitter i taket. Rök och brandgaser stiger uppåt och lägger sig under taket och går då in i brandvarnaren via ingångshålen som är på sidan mot taket.

  Placera brandvarnaren med minst 50 cm avstånd från väggen. Avståndet mot väggen är för att undvika att luftströmmar fördröjer aktivering.

  Brandvarnare på vägg om det inte går att sätta i taket

  Om det inte är möjligt att montera brandvarnare i taket kan den monteras på vägg, då ska den sitta cirka 15 cm från taket. Tänk på att väggmontage kan fördröja varningstiden. Vid montering i snedtak ska brandvarnaren sitta 1 m horisontellt från takåsen.

 • Batteribyte i brandvarnare

  Vi rekommenderar att batterier byts när brandvarnaren varnar för dåligt batteri eller inte fungerar vid test.

  Varningssignal när batteriet börjar ta slut

  När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Brandvarnare med 9 volts batterier signalerar för låg spänning i batteriet. Det sker när nivån går ner till 7,2–7,4 volt och den larmar då i minst 30 dagar. Om nivån i batteriet sjunker till 5 volt larmar brandvarnaren, som vid ett riktigt larm.

  Även om brandvarnaren har varnat för låg batterispänning ska den enligt standarden kunna larma i minst 4 minuter om den registrerar rök.

  Ingen signal vid test av brandvarnare

  Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

  Om du skulle ha brandvarnare med inbyggt batteri kan du inte byta batteriet utan behöver byta hela brandvarnaren.

  Om brandvarnare behöver bytas kan det vara lämpligt att kontakta fastighetsägare eller dennes representant, exempelvis bovärd.

  Se stycket om ansvar i SRFVS 2007:1Tipsa gärna om

  • att ha extra batteri hemma så det går att byta när batterivarningen kommer.
  • att testa brandvarnaren igen när batteriet är utbytt batteri och brandvarnaren uppsatt igen.
 • Rengöring av brandvarnare
  • Gör rent brandvarnare en gång per år.

  Passa även på att göra ren brandvarnare när du byter batteri.

  Dammsug och torka av

  Damm och partiklar kan försämra funktionen i brandvarnaren och göra att brandvarnare larmar utan anledning.

  Rengöring av brandvarnare görs genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av på utsidan med en lätt fuktad trasa.

  Smuts kan ge larm utan orsak

  Om brandvarnare larmar utan att det finns någon orsak (det vill säga utan att det finns stekos, rök eller brand) kan den vara smutsig och behöver då göras ren.

  Damm, stekos och rökpartiklar är smuts som kan hamna inne i brandvarnare.

  En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning. Om rengöring inte hjälper ska man byta ut brandvarnaren.

 • Brandvarnare som larmar utan anledning

  Om brandvarnaren ger oönskade larm kan det vara dags att göra ren den, byta batteri eller byta hela varnaren.

  Felaktiga larm kan ha flera orsaker

  En brandvarnare som blivit smutsig eller där batteriet är på väg att ladda ur kan utan förvarning larma utan anledning.

  En brandvarnare som är felaktigt placerad kan larma på grund av stekos eller vattenånga, om den är placerad alltför nära kök eller badrum. Se även rekommendation om batteribyte och rengöring.

  Cigarettrök orsakar inte larm

  En del rökare tar ned sina brandvarnare i tron att cigarettrök kan orsaka larm. Man har inte kunnat påvisa att cigarettrök orsakar att brandvarnare larmar utan orsak.

Pulversläckare minst 6 kg

 • Pulversläckare i bostäder

  Vi rekommenderar alla att ha pulversläckare i  bostaden

  • Släckare ska vara placerade på synlig plats, gärna i bostadens entré.
  • I en stor bostad eller en bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Till exempel en på varje våning.

  Placering av släckare

  • Placera släckare på synlig plats, gärna vid entréer som till exempel en groventré eller ut till en altan.
  • Släckare ska inte vara blockerade, utan lättillgängliga.
  • Ställ släckaren med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.
  • Släckare som inte står på entrévåningen bör stå intill trappa om det är flera våningar i bostaden.

  Släckförmåga

  Pulver har en god förmåga att komma runt i vinklar och vrår i rummet. Det transporteras helt enkelt runt med hjälp av luftrörelserna i brandrummet.

  Alla pulversläckare går dessutom att använda i elektrisk utrustning och är relativt underhållsfria om de förvaras inomhus.

  Färg på släckare

  Majoriteten av alla handbrandsläckare är röda. Röd är även den färg som tillåts i standarden för egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder för handbrandsläckare (SS-EN 3-7:2004+A1:2007).

  Det finns designade brandsläckare, och om man för hemmabruk väljer en sådan släckare är det viktigt att den i alla aspekter, utom färgval, uppfyller kraven enligt nämnda standard. Det är inte minst viktigt att instruktionstexten tydligt kontrasterar mot aktuell bakgrundsfärg.

 • Storlek på pulversläckare: minst 6 kg pulver

  En pulversläckare i bostäder ska ha minst 6 kg pulver.

  6 kg pulver rekommendation sen år 2000Varför 6 kg pulver?

  Med 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad. Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek.

  Standard för pulversläckare

  Pulversläckare ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden. Det finns olika så kallade effektivitetsklasser enligt standarden och en 6 kg pulversläckare bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Ju högre siffror desto högre effektivitet.

  Den europeiska standarden som en pulversläckare ska vara märkt med är SS-EN 3-7.

  Räcker det inte med en mindre släckare?

  På frågan om mindre släckare kan räcka är svaret att vi rekommenderar minst en 6 kg pulversläckare för bostaden. Orsaken till det är att med den storleken på släckare har även ovana personer har goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

  Saneringskostnad av utlöst pulversläckare

  Saneringskostnaderna är ett överkomligt problem. Nackdelen med pulversläckare är att de smutsar ner. Men smutsigt blir det även när det brinner. Det gäller därför att släcka så fort som möjligt och då är pulver bäst.

  I allmänhet är det bättre att använda pulversläckare vid en mindre brand och ta saneringskostnaden istället för att ta en större brandskada.

  Vad är effektivitetsklass?

  Effektivitetsklassen beskriver hur stor brand av olika typer handbrandsläckaren kan klara av att släcka. 43A betyder ett provbål med staplade trästavar som är 4,3 meter långt. 233B betyder ett fat med en viss mängd brandfarlig vätska och en bestämd diameter. Sista bokstaven i effektivitetsklassen ovan (C) innebär att släckaren även kan användas vid bränder i gas.

  Effektivitetsklassning och provbål

 • Kontroll av pulversläckare

  Rekommendationerna för kontroll av pulversläckare i bostäder är att  innehavaren gör det själv och det hen ska titta på är att:

  • Tryckmätaren ska stå på grönt
  • Slangen ska vara hel
  • Plomberingen ska sitta kvar
  • Att släckaren inte är skadad.
  • Följ tillverkarens anvisningar om skötsel och service.

  Pulversläckare kan bara användas en gång

  Man kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den omedelbart lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt den lite.

  Standard för underhåll

  Det finns en standard för underhåll av brandsläckare, SS 3656. I standarden finns rekommendationer för intervall och omfattning av underhåll på olika typer av släckare. I standarden finns angivit olika typer av service för handbrandsläckare och de skiljer sig åt i rekommenderade tidsintervall, omfattning och utförande.

  Den rutinkontroll som innehavaren kan göra omfattas av rekommendationerna ovan, i övrigt hänvisas till tillverkarens anvisningar om skötsel och service.

Brandfilt 120 x 180 cm

 • Brandfilt i bostäder

  Vi rekommenderar alla att ha minst en brandfilt i sin bostad. Brandfilten bör vara 120 x 180 cm.

  • Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.
  • Placera brandfilten nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
  • Ha en brandfilt på varje våningsplan.

  Släcka små bränder med en brandfilt

  Med en brandfilt kan man släcka en brand i till exempel kläder, möbler eller på spisen. 

  En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek.

  Standard för brandfilt

  En brandfilt ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden standarden SS-EN 1869.

  Designade brandfiltar

  Det finns brandfiltar med designade höljen. Om man för hemmabruk väljer en sådan brandfilt är det viktigt att den i alla aspekter, utom färgval, uppfyller kraven enligt den europeiska standarden SS-EN 1869 och dess avsedda funktion.

  Både brandfilt och pulversläckare

  I första hand bör man ha minst 6 kg pulversläckare hemma. Men vi rekommenderar även att man har brandfilt.

 

Kostnadsnyttokvoter för brandskydd i bostäder

 • Kostnadsnyttokvoter

  I rapporten kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder har tidigare kostnadsnyttostudier för brandvarnare och handbrandsläckare uppdaterats. I rapporten beskrivs nya beräkningar av samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalyser (cost-benefitanalyser). Huvudsyftet är att uppdatera tidigare gjorda kostnadsnyttostudier för brandvarnare och handbrandsläckare.

  Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäderI samband med detta har även en litteraturstudie gjorts för att sammanställa evidens över dessa brandskydd. Bakgrunden till rapporten är ett behov av samhällsekonomiskt underlag till regeringsuppdraget Rimligt brandskydd i olika boendemiljöer som MSB har genomfört.

Bakom rekommendationerna

Gemensamma rekommendationer

Rekommendationerna för brandskyddsutrustning i bostäder är framtagna i samarbete mellan MSB, Boverket, räddningstjänsten Höganäs, Räddningstjänsten DalaMitt, Fastighetsägarna Sverige, Svebra, BrandvarnareGruppen och  Svenska Brandskyddsföreningen.

För dig som vill fördjupa dig ännu mer om rekommendationerna och bakgrunden till dem finns rapporten "Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer" (2012-2779).

Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer" (2012-2779)

 

Senast granskad: 20 december 2023

Till toppen av sidan