Till innehåll på sidan

Informera allmänheten om brandrisk

Under perioder med hög brandrisk är det av stor vikt att allmänhet hålls informerad om vad som gäller. På så sätt kan vi förhindra att onödiga bränder uppstår i skog och mark. Nedan finns material, länkar till webbplatser och annat som aktörer kan använda i sin egen kommunikation med allmänheten - i syfte att förhindra bränder i skog och mark.

Appen Brandrisk Ute

Brandrisk Ute är en mobil applikation som hjälper privatpersoner att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Hänvisa gärna till appen i kommunikationen med allmänheten. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Det finns även möjlighet att välja engelska som språk i appen.

Appen Brandrisk Ute Engelska: Appen Brandrisk Ute (Fire Danger Outdoors)Affisch: Håll koll med appen Brandrisk Ute (svenska och engelska)

Ladda ner och använd film för Brandrisk Ute på svenska (mp4)

Ladda ner film för Brandrisk Ute på engelska (mp4)

Råd till privatpersoner om brandsäkerhet i skog och mark

Under ingången Råd till privatpersoner på msb.se samlar vi råd, tips och checklistor inom områden som olycksförebyggande och krisberedskap. Där finns bland annat tips om hur man eldar säkert i naturen, hur man grillar säkert på tomten, frågor och svar om eldningsförbud med mer.

Brandsäkerhet i skog och markEngelska: How to light a fire and barbecue safely in the forest

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av MSB och som förmedlar bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat länsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud.

Krisinformation.seLänsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud på krisinformation.se

Informationspaket om eldningsförbud

Som ett komplement till vägledningen om eldningsförbud finns det ett informationspaket framtaget för aktörer. Informationspaketet ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud. Paketet innehåller bland annat budskap, vanliga frågor och svar, mallar till affischer och symboler.

Informationspaket om eldningsförbud

Film om det egna ansvaret att förhindra skogsbränder

Filmen har tagits fram av MSB år 2020 och är fri att använda för de aktörer som vill. Filmen ska uppmärksamma allmänheten vid hög brandrisk och lyfta vikten av att alltid ta reda på vad som gäller där de befinner sig.

Ladda ner filmfiler

Broschyr om eldning och allemansrätt

MSB har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram broschyren "Eldning och allemansrätt - detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark". Broschyren finns på svenska och engelska som PDF och i tryckt format. Den tryckta broschyren går att beställa.

Senast granskad: 29 maj 2024

Till toppen av sidan