Till innehåll på sidan

Informera allmänheten om brandrisk i skog och mark

Under perioder med höga brandrisker är det av stor vikt att allmänhet hålls informerad om vad som gäller och på sätt kan bidra till att förhindra att onödiga bränder uppstår i skog och mark. Nedan finns material, länkar till webbplatser och annat som aktörer kan använda i sin egen kommunikation med allmänheten i syfte att förhindra skogsbränder.

Appen Brandrisk Ute

Brandrisk Ute är en mobil applikation som hjälper privatpersoner att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Hänvisa gärna till appen i kommunikationen med allmänheten. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt. Appen finns för iPhone, iPad och Android. 

Appen Brandrisk Ute

Dinsäkerhet.se

Dinsäkerhet.se är del av MSB och samlar information till privatpersoner om risker och säkerhet. Där finns bland annat information om hur man eldar säkert i naturen, hur man grillar säkert på tomten, frågor och svar om eldningsförbud med mer.

dinsäkerhet.se

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av MSB och som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat länsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud.

Krisinformation.seLänsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud på krisinformation.se

Film om det egna ansvaret att förhindra skogsbränder

Filmen har tagits fram av MSB år 2020 och är fri att använda för de aktörer som vill. Syftet med filmen är att uppmärksamma allmänheten vid hög brandrisk och lyfta vikten av att alltid ta reda på vad som gäller där de befinner sig.

Broschyr om eldning och allemansrätt

MSB har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram broschyren "Eldning och allemansrätt - detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark". Broschyren finns på svenska och engelska som PDF och i tryckt format. Den tryckta broschyren går att beställa.

 

Senast granskad: 25 februari 2021

Till toppen av sidan