Till innehåll på sidan

Skorstensfejartekniker

Vidareutbildningen till skorstensfejartekniker med inriktning på brandskydd, miljö och energi omfattar 40 veckor på halvfart dagtid uppdelade på två terminer om vardera 20 veckor.

Detaljer

Förkunskaper

Behörig att antas till utbildningen är den som

  1. har examen som skorstensfejare eller har motsvarande äldre examen
  2. har lägst betyg E i kurserna Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Matematik 1  samt Samhällskunskap 1a1 och 1a2 alt 1b eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt,
  3. genom praktisk erfarenhet från verksamhet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller motsvarande verksamhet enligt äldre bestämmelser under sammanlagt minst tre år varav ett år efter grundutbildning.

Utbildningen, som sker på distans med närträffar i Rosersberg,  har anpassats så att du som studerande ska kunna kombinera studierna med andra åtaganden, till exempel deltidsarbete på din ordinarie arbetsplats.

Utbildningen ger kompetens för mer avancerade uppgifter, exempelvis behörighet att utföra brandskyddskontroll. För att söka utbildningen behövs minst tre års erfarenhet i yrket som skorstensfejare.
Utbildningen kan finansieras med studiemedel. Efter att ha genomgått utbildningen med godkänt resultat, erhåller du en examen som skorstensfejartekniker.

Från och med år 2017 genomförs utbildningen en gång om året med början på höstterminen. Sista anmälningsdatum är den 15 april årligen (om inte detta datum inträffar på en helg då det justeras till närmast efterkommande vardag).

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Rosersberg
Antal platser: 28
Längd: 100 dagar

Senast granskad: 12 mars 2020

Till toppen av sidan