Till innehåll på sidan

Stabilitetskartering finkorniga jordarter

Stabilitetskarteringen har till syfte att översiktligt kartlägga stabilitetsförhållanden för mark som är bebyggd. Karteringarna är överlämnade till kommunerna och ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering.

Öppna verktyget - Stabilitetskartering finkorniga jordarter

Detaljer

Målgrupp

  • Kommun

Ämneskategori

  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

Avsikten är att kommunen ska upprätta en handlingsplan för i vilken ordning de utpekade områdena ska utredas och eventuellt åtgärdas. Därför kan områden som är markerade i kartläggningen redan vara utredda och vid behov åtgärdade. MSB ajourhåller inte kartorna efter att de framställts.

Område som ligger utanför utredningsområdet får inte betraktas som ”säker mark”. Detta är områden som inte har ingått i kartläggningen och har därför inte klassas utifrån stabilitet.

Kartorna och  karteringsrapporterna ligger i zipfiler i bokstavsordning. För att tyda kartorna rätt rekommenderar vi att ni läser hela karteringsrapporten för respektive kommun. Du hittar dem via länkarna i rutan nedan. Observera att alla kommuner är inte karterade.

Senast granskad: 20 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan