Till innehåll på sidan

Kontakta skyddsrumssakkunnig

Om du som fastighetsägare ska göra förändringar i ett skyddsrum behöver du i vissa fall stöd från en skyddsrumssakkunnig. Du kan även behöva kontakta en entreprenör som levererar utrustning eller utför entreprenadarbeten.

Aktuellt sedan maj 2022: MSB varnar för vilseledande information från företag som säljer skyddsrumstjänsterMånga åtgärder av enklare karaktär kan med fördel utföras av fastighetsägaren eller lämplig lokalt entreprenör. Tekniska lösningar som visar hur åtgärder utförs finns framtagna för ett stort antal arbeten i skyddsrum.

Dessa lösningar kan ni hitta på sidan Beräkningar, lösningar och komponenter under Typlösningar. I varje typlösning finns angivet om utförandet måste granskas av skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet eller om dokumenterad egenkontroll innebär godtaget utförande.

Beräkningar, lösningar och komponenter för skyddsrum

Råd vid kontakt med entreprenörer

  • MSB kan inte ge förslag på entreprenör då detta kan uppfattas som en rekommendation och riskera att snedvrida konkurrensen på marknaden
  • Ta in anbud från flera entreprenörer, priser på tjänster eller produkter kan variera
  • Begär alltid offert där respektive vara och tjänst tydligt specificeras
  • Upprätta avtal där omfattning tydligt framgår så eventuella ändringar eller tillägg kan regleras separat
  • Begär referenser
  • Vid oklarheter kontakta MSB

Krav på skyddsrumssakkunnig

En skyddsrumssakkunnig är godkänd av MSB genom ett certifikat (SRG). Beroende på uppdrag så ska den sakkunnige ha allmän eller kvalificerad behörighet, vilket framgår av följande tabell:

Tabell: krav på skyddsrumssakkunnig

Typ av uppdrag för skyddsrumssakkunnig Avsnitt i SR24 Godtagen behörighet: Allmän Godtagen behörighet: Kvalificerad
Skyddsrumsstartmöte 3:31   X
Nyproduktionskontroll 4:11   X
Slutbesiktning ¹ 4:15   X
Skyddsrumstillsyn 4:23 X X
Skyddsrumskontroll ¹ 4:24 X X
Anläggningskontroll 4:26   X
Skyddsrumsintyg 9:23   X
Avvecklingsutlåtande 9:31   X
Avvecklingsbesiktning 9:32 X X
Skyddsrumsyttrande 9:21 X X
Skyddsrumsstatus 4:22 X X
Tillverkningskontroll ² 8:24   X

1. Myndighetskontroll och slutbesiktning av skyddsrum ska utföras av en       skyddsrumssakkunnig anställd vid MSB.

2. Tillverkningskontroll får även göras av särskilt kontrollorgan efter beslut av MSB.

Vill du utbilda dig till skyddsrumssakkunnig?

Anmälan till kurs för att bli certifierad skyddsrumssakkunnig görs till Byggutbildarna.

Till Byggutbildarnas hemsidaEfter kursen ansöker du på nedanstående blankett för att få ditt certifikat av MSB.

Ansök om att bli skyddsrumssakkunnig

Senast granskad: 15 april 2024

Till toppen av sidan