Till innehåll på sidan

Så fungerar SGSI

SGSI har en egen infrastruktur som är skild från internet och påverkas därför inte av intrång eller störningar på internet, som till exempel överbelastningsattacker. Mellan anslutna kunder sker trafiken i så kallade VPN-tunnlar som krypteras med Försvarsmaktens krypto.

Anslutna kunder använder SGSI som en infrastruktur för utbyte av känslig information. Därmed minskar risker relaterade till att skicka känslig information. Anslutna kunder bestämmer själva vad som ska kommuniceras över SGSI och vilka parter som ska få ta del av informationen.

Överenskommelse mellan parterna krävs

För att det ska vara möjligt att kommunicera över SGSI måste avsändare och mottagare komma överens om att en förbindelse ska öppnas, och vilken typ av kommunikation den ska användas till. Öppning av en förbindelse görs via en ändringsbegäran från både avsändare och mottagare. Det är alltså endast de kunder som kommer överens om att utbyta information i någon form som har möjlighet att kommunicera. Öppning mellan kunder sker punkt till punkt i SGSI.

SGSI skyddar information under transport mellan kunder. Respektive kund har ett ansvar gällande it-säkerhet och signalskydd för sina interna nät.

Senast granskad: 2 februari 2022

Till toppen av sidan