Till innehåll på sidan

Hälsa och säkerhet för operativ personal

Hälsa och säkerhet berör på många sätt MSB:s insatser. Inom området hälsa och säkerhet kan du läsa om exempelvis vaccinationer, hälsoundersökningar, stresshantering samt hur vi arbetar med säkerhet inför och under insatsarbete. Fokus kommer att vara på individens och gruppens hälsa.

Hälsa

Många av MSB:s insatser genomförs i länder med dåligt utbyggd infrastruktur, bristfällig eller obefintlig sjukvård. Möjligheten till snabb medicinsk evakuering kan vid vissa insatser eller under vissa perioder vara mycket begränsad. Som arbetsgivare ställer MSB därför hälsokrav på sin insatspersonal.
 
Syftet med MSB:s hälsokrav är att minimera de ökade hälsorisker som utlandstjänstgöring innebär, samt att undvika allvarliga skador och/eller sjukdomsfall som kan äventyra individens eller gruppens säkerhet.

Det är viktigt att du som redan är, samt du som är intresserad av att bli, registrerad i MSB:s resursbas får veta mer om de risker som kan uppstå i de miljöer där våra insatser genomförs och hur vi aktivt arbetar för att möta dessa.

Innan du deltar i en insats får du veta mer om det sjukvårdsstöd som MSB erbjuder, våra vaccinationsrekommendationer och de hälsokrav vi ställer på dig som registrerad i resursbasen.

Säkerhet

Säkerhet är en central del som ska genomsyra hela insatsarbetet. Inför en eventuell insats gör MSB säkerhetsrådgivarfunktion en riskanalys av insatsområdet för att se om säkerhetsläget tillåter MSB att skicka insatspersonal dit. Är resultatet av riskanalysen till belåtenhet kan förberedelserna för insats påbörjas.
 
Alla som är registrerade i MSB:s resursbas ska ha genomgått MSB:s introduktionsutbildning. I utbildningen ingår en grundläggande säkerhetsutbildning.

Inför insats bjuds du oftast in till en informationsträff där får du en specifik säkerhetsgenomgång alternativt ges ett underlag med säkerhetsinformation knuten till insatslandet. Du får bland annat veta mer om säkerhetsläget i insatsområdet samt vad du bör förbereda dig inför och tänka på under insatsen.

Senast granskad: 9 februari 2023

Till toppen av sidan