Till innehåll på sidan

Översvämning

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en översvämning, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Dessa utgörs av översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar, sandsäckar och en sandfyllningsmaskin. MSB:s resurser ska i första hand användas till att skydda samhällsviktig verksamhet.

Hur resurserna begärs

Vid behov av förstärkningsresurserna kontaktar räddningsledare eller länsstyrelse MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.

Telefon 054-150 150
Samtalet kopplas via SOS Alarm AB

Barriärer

MSB har ca 5000 m barriärer med en dämningshöjd på 80 cm. 300 m av barriärerna kan dessutom höjas upp för att klara en dämningshöjd på 120 cm.

Då barriärerna används följer 2 personer från MSB med som stöd i inledningsskedet av uppsättningen. Mottagande kommun tillhandahåller själv sand och lastmaskin.
 

Pumpar

MSB har tre högkapacitetspumpar med en kapacitet på 20 m³/min vardera. De pumpar stora mängder vatten men kan inte transportera vattnet så långa sträckor.
 
MSB har också två högkapacitetspumpar med en kapacitet på 15 m³/min. Dessa två pumpar har möjlighet att transportera iväg vatten långa sträckor och lämpar sig därför både till insatser vid översvämning och vid skogsbrand. Pumpresursen har också delvis automatiserad
slangutläggning och upprullning.
 
När högkapacitetspumparna används följer personal med från MSB och sköter driften av dem.
 

Sandfyllningsmaskin

MSB har också en maskin för att fylla sandsäckar vilken har 6 operatörsplatser och en fyllningskapacitet på ca 2000 säckar/timmen. Kommunen som lånar maskinen står själva för hjullastare och sand då maskinen används.
 

Materielen förvaras i Kristinehamn

Samtlig översvämningsmateriel förvaras i Kristinehamn.
 
 

Senast granskad: 20 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan