Till innehåll på sidan

Översvämning

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en översvämning, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Dessa utgörs av översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar, sandsäckar och sandfyllningsmaskiner. MSB:s resurser ska i första hand användas till att skydda samhällsviktig verksamhet.

Faktablad om MSB:s förstärkningsresurser för översvämning

Hur resurserna begärs

Vid behov av förstärkningsresurserna kontaktar räddningsledare eller länsstyrelse MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.

Telefon 054-150 150
Samtalet kopplas via SOS Alarm AB

Barriärer

MSB har cirka 5000 meter barriärer med en dämningshöjd på 80 centimeter.
 
Då barriärerna används följer två personer från MSB med som stöd i inledningsskedet av uppsättningen. Mottagande kommun tillhandahåller själv sand och lastmaskin.

Pumpar

MSB har tre högkapacitetspumpar med en kapacitet på 20 m³/min vardera. De kan pumpa stora vattenmängder, men kan bara pumpa vattnet korta sträckor.
 
MSB har också två högkapacitetspumpar med en kapacitet på 15 m³/min. Dessa två pumpar har möjlighet att transportera iväg vatten långa sträckor och lämpar sig därför både till insatser vid översvämning och vid skogsbrand. Pumpresursen har också delvis automatiserad slangutläggning och upprullning.
 
När högkapacitetspumparna används följer personal med från MSB och sköter driften av dem.

Sandfyllningsmaskiner

MSB har också maskiner för att fylla sandsäckar. De har sex operatörsplatser och en fyllningskapacitet på cirka 2000 säckar i timmen. Kommunen som lånar maskinerna står själva för hjullastare och sand då maskinen används.

Materielen förvaras i Kristinehamn

Samtlig översvämningsmateriel förvaras i Kristinehamn.
 
 

Senast granskad: 20 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan