Till innehåll på sidan

Lättläst svenska: Hjälp att ringa vid kris

Om du har en funktionsnedsättning
kan du få hjälp att ringa och att bli uppringd.
En förmedlare eller tolk hjälper dig
och den du pratar med
att få samtalet att fungera.
Hjälpen heter samtalsförmedlande tjänst.

Det finns tre olika tjänster
som hjälper till att förmedla samtal.
Det är Texttelefoni, Bildtelefoni och Teletal.
Läs mer om tjänsterna nedan.

Du kan använda tjänsterna
utan att registrera dig någonstans eller boka i förväg.
Det kostar lika mycket
som att ringa ett vanligt samtal.

Du behöver veta telefonnummer
eller SIP-adress till den du ska ringa.
En SIP-adress ser ut ungefär som en e-postadress.
Tolken eller förmedlaren kan hjälpa dig
om du är osäker på hur tjänsten fungerar.

Tjänsterna är viktiga för att alla i Sverige
ska kunna ringa till varandra.

Myndigheten Post- och telestyrelsen
har ansvar för tjänsterna. 

Bra nummer att känna till

Följande nummer är bra att känna till
och går att nå via tjänsterna:

 • Ring 112 om du snabbt behöver hjälp av polis,
  brandkår eller ambulans. Ring bara i nödsituationer.
 • Ring 1177 om du är sjuk och behöver råd
  från en sjuksköterska eller få hjälp att söka vård.
 • Ring 113 13 – om du vill ge eller få information
  vid stora olyckor eller kriser.
 • Ring 114 14 – om du vill prata med polisen
  men det inte är bråttom.

Texttelefoni.se – Samtal mellan text och tal

Du som behöver ringa ett samtal  
genom att skriva text kan göra det på tre olika sätt.

 • Via app
 • På hemsidan www.texttelefoni.se
 • Med en texttelefon

När du ringer upp med hjälp av Texttelefoni
berättar du för en person som kallas förmedlare
vem du vill ringa till.

Förmedlaren ringer upp den du vill prata med
och gör om text till tal och tal till text.
På så vis kan ni ha ett samtal.
Den som använder tal ringer
med vanlig telefon.

Ni kan prata och skriva på svenska,
eller prata och skriva på engelska.
Texttelefoni funkar även för dig
som använder punktskrift.

Du kan läsa mer om de olika sätten
att ringa på www.texttelefoni.se.
Där står också hur du kan kontakta kundtjänst
om du vill fråga något.

Texttelefoni svarar på nödsamtal till 112 före andra samtal

 • Ring 112 med analog texttelefon
  genom att slå 019-760 69 05.
 • Ring 112 med digital texttelefon
  med SIP-adressen 112@texttelefoni.se.
 • Ring 112 via app eller via webbplatsen.

Bildtelefoni.net – Samtal mellan teckenspråk och tal

Du som behöver ringa ett telefonsamtal
med hjälp av teckenspråk
kan göra det på tre olika sätt.

 • I appen Bildtelefoni.net
 • På hemsidan www.bildtelefoni.net
 • Med en bildtelefon

När du ringer med hjälp av Bildtelefoni
berättar du för en tolk vem du vill ringa till.

Tolken gör om teckenspråk till tal
och tal till teckenspråk.
På så vis kan ni ha ett samtal.
Den som använder tal ringer
med vanlig telefon.

Bildtelefoni fungerar för
svenskt teckenspråk och svenskt tal.

Du kan läsa mer om de olika sätten
att ringa på www.bildtelefoni.net.
Där står också hur du kan kontakta kundtjänst
om du vill fråga något.

Bildtelefoni svarar på nödsamtal till 112 före andra samtal

 • Ring 112 med bildtelefon
  med SIP-adressen 112@tolk.sip.nu.
 • Ring 112 via app eller via webbplatsen.

Teletal – Stöd i samtal

Om du behöver stöd och tolkning under telefonsamtal
kan du få hjälp av Teletal på svenska.
Teletal kan hjälpa dig och den du pratar med att

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs i samtalet
  och skicka hem det till dig
 • klara av telefonväxlar
 • ge trygghet och stöd

Både du och den du ringer till
använder vanliga telefoner.

Ring 020-22 11 44. Då får du berätta
för en tolk vad du behöver hjälp med.
Tolken ringer upp personen som du vill ringa
och hjälper till i samtalet när det behövs.

Du kan läsa mer om tjänsten på www.teletal.se.
Där står också hur du kan kontakta kundtjänst
om du vill fråga något.

112 når man med telefon eller mobil på 020-22 11 44. Det är samma telefonnummer som används för alla typer av samtal.

Nödsamtal till 112

Ring 020-22 11 44 även när du vill komma till 112.

Senast granskad: 6 oktober 2020

Till toppen av sidan