Till innehåll på sidan

Utbildningsmaterial för 12-16 år

För målgruppen 12-16 år har MSB tagit fram skolmaterial om brand, olyckor, farliga ämnen, krisberedskap och försvar. Materialet innehåller elevmaterial, lärarhandledning, fakta och länktips.

Brand

I fyra korta filmer visas hur du ska agera om det brinner i din lägenhet eller i ditt hus, hur man kan släcka bränder hemma samt hur man sätter upp en brandvarnare. Filmerna är mellan tre och fem minuter långa.

Filmerna kan vara ett bra komplement till materialet ”Har du koll? Förebygga och agera vid brand”. Under Råd till privatpersoner finns mer information, checklistor med mer som kan vara ett stöd i undervisningen.

För elever

"Det brinner i ditt hus - hur gör du?" (Youtube)"Det brinner i din lägenhet - hur gör du?" (Youtube)"Släcka bränder hemma" (Youtube)"Sätt upp brandvarnare hemma" (Youtube)

För lärare

Handledning till filmer om utrymning vid brand

Olyckor

Instruktiv film om hur du larmar nödnummer 112

I en instruktiv film visas hur det går till om du skulle behöva ringa vårt gemensamma nödnummer 112. Filmen beskriver vilka situationer vårt gemensamma nödnummer 112 ska användas i.

Du lär dig också vilka olika resurser du når och vad som är viktigt att tänka på. Filmen är 3.21 min lång.
 
Filmen kan vara ett bra komplement till materialet ”Har du koll? 112”.

För elever

Hur larmar jag vårt gemensamma nödnummer 112? (Youtube)

För lärare

Handledning till filmen om hur du larmar nödnummer 112

Instruktiva filmer om vatten- och issäkerhet

I tre filmer visas hur du kan förbereda dig och vara medveten om riskerna innan du ger dig ut på frusna sjöar och vattendrag. Här finns också tips och råd hur du ska agera om du eller någon annan går genom isen. Förbered dig väl - så blir njutningen säkrare.
 
Filmen Säkerhet på isen - Innan du ger dig ut är 2.46 min, filmen Säkerhet på isen - Om olyckan är framme är 3.43 min. Filmen om vattenlivräddning är 3.47 min.
 
Filmerna kan vara ett bra komplement till materialet ”Har du koll? Vatten- och issäkerhet”.

För elever

Säkerhet på isen - innan du ger dig ut (Youtube)Säkerhet på isen - om olyckan är framme (Youtube)Lär dig vattenlivräddning (Youtube)

För lärare

Handledning till filmen "Säkerhet på isen - innan du ger dig ut"Handledning till filmen "Säkerhet på isen - om olyckan är frammeHandledning till filmen "Lär dig vattenlivräddning"

 

Farliga ämnen

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Materialet behandlar farliga ämnen, dess faror och konsekvenser samt vad man ska göra om man själv eller någon annan får något farligt ämne i eller på sig. Materialet tar även upp farligt gods, vad det innebär och vad man ska göra om man hamnar i en olycka där farligt gods är inblandat. Materialet innehåller även ett kunskapstest med tillhörande facit.

Det finns en mängd farliga ämnen såväl i hemmet som ute i samhället och varje dag transporteras farligt gods på våra vägar och järnvägar. Det är därför viktigt att ha kunskap om hur dessa bör hanteras och hur man bör agera om en olycka skulle inträffa.

Med hjälp av det här materialet kan eleverna arbeta med frågor som:

  • Vad innebär olika farosymboler?
  • Vad ska jag göra om någon drabbats av förgiftning?
  • Hur ska jag göra vid en olycka med farligt gods?

För elever

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

För lärare

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods- hela materialetHar du koll? Farliga ämnen och farligt gods - lärarhandledningHar du koll? Farliga ämnen och farligt gods - fördjupad fakta

Har du koll? Fyrverkerier

Materialet behandlar fyrverkerier, dess faror och konsekvenser. Det belyser framförallt vad lagen säger om att köpa och använda fyrverkerier och smällare.

I materialet hittar du bland annat förslag på diskussionsfrågor och exempel på autentiska berättelser om händelser där ungdomar skadat sig i samband med fyrverkerier.

Varje år skadas cirka 100 människor så allvarligt av fyrverkerier i Sverige att de behöver uppsöka en akutmottagning. De flesta är män och många är under 18 år. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador.

2001 höjdes åldersgränsen för inköp och användning av fyrverkerier från 15 till 18 år. Det innebär att den som är yngre än 18 år vare sig får köpa, ta emot eller använda fyrverkeripjäser.

Med hjälp av det här materialet kan eleverna arbeta med frågor som:

  • Varför tror du att det finns det en åldersgräns för inköp och användande av fyrverkerier?
  • Vad kan fyrverkerier/hemmagjorda bomber få för konsekvenser?

Filmen "Fireworks in Sweden Gone Wrong" är framtagen för målgruppen ungdomar. Med sitt tilltal ska filmen få ungdomar att diskutera risker med fyrverkerier. För trots 18-årsgräns för fyrverkerier är nästan hälften av de som skadas yngre. Filmen är 1.04 min lång.

För elever

Har du koll? Fyrverkerier - elevmaterial"Fireworks in Sweden Gone Wrong" (Youtube)

För lärare

Har du koll? Fyrverkerier - hela materialetHar du koll? Fyrverkerier - lärarhandledningHar du koll? Fyrverkerier - fördjupad fakta

Krisberedskap och försvar

Upp och ner – Krisberedskap

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

För elever

Upp och ner - Krisberedskap (pptx)

För lärare

Lärarhandledning Upp och ner- krisberedskapKrisspel - Upp och nerUpp och ner diskussionsduk 1: Någon gång händer detUpp och ner diskussionsduk 2: Så påverkas du av en samhällskrisUpp och ner diskussionsduk 3: Så förbereder du digUpp och ner diskussionsduk 4: Så klarar du en kris

Senast granskad: 2 juni 2021

Till toppen av sidan