Till innehåll på sidan

Så bygger vi säkerhet i Norden : ett svenskt myndighetsperspektiv

Så bygger vi säkerhet i Norden : ett svenskt myndighetsperspektiv

Detaljer

Så bygger vi säkerhet i Norden : ett svenskt myndighetsperspektiv
Publikationsnummer
MSB1282
ISBN-nummer
978-91-7383-878-8
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
29 s.
Pris
0 kronor
Det som redovisas i denna skrift är avsett att bidra till arbetet med ett effektivare och mer strukturerat informationsutbyte och samarbete mellan de nordiska länderna i frågor om säkerhet mot hot och risker i hela hotskalan. Fokus ligger på det samarbete som bedrivs på myndighetsnivå och hur detta skulle kunna utvecklas. Skriften ska vara en del av underlaget inför mötet i Stockholm under hösten 2018 med berörda nordiska myndighetschefer inom Hagasamarbetet. Det är MSB:s förhoppning att skriften även kan fylla ett bredare informationsoch kunskapsbehov bland dem som sysslar med eller annars är intresserade av nordiskt samarbete.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan