Till innehåll på sidan

Samverkansforum

Det finns en mängd olika former av samverkansforum inom krisberedskap och civilt försvar.

  • Myndigheter samverkar i enlighet med 20 § samt 24 § förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
  • Offentliga och privata aktörer samverkar inom många olika samhällssektorer.
  • MSB samverkar med trossamfund i en särskild dialoggrupp.

Senast granskad: 30 september 2022

Till toppen av sidan