Till innehåll på sidan

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp är en uppdragsutbildning inom olycksutredning vid Karlstads universitet. Kursen erbjuds sedan 2003 och har haft över 400 deltagare från olika kommuner, myndigheter och företag.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.

Kursens mål är att ge en bred och djup insikt i olika olycksutredningsmetoder samt erfarenheter av dessa och en teoretisk bakgrund. Kursen belyser olycksutredningars roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på såväl verksamhets- som samhällsnivå.

Ett viktigt inslag är också det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer.

Kursen är en uppdragsutbildning hos Karlstads universitet och genomförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Nationellt forum för olycksutredning (NFO).

Läs mer om kursen, se filmer och anmäl dig på webbplatsen för uppdragsutbildning på Karlstads universitet

Senast granskad: 26 april 2023

Till toppen av sidan