Till innehåll på sidan

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.

Kursens mål är att ge en bred och djup insikt i olika olycksutredningsmetoder samt erfarenheter av dessa och en teoretisk bakgrund. Kursen belyser olycksutredningars roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på såväl verksamhets- som samhällsnivå.

Ett viktigt inslag är också det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer.

Kursen är en uppdragsutbildning hos Karlstadsuniversitets Uppdrags AB och genomförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nationellt forum för olycksutredning (NFO) och Brandskyddsföreningen.

Genomförande

Kursen genomförs varje höst med fyra kursträffar á tre dagar i internatform på Hotell Statt i Katrineholm. Därutöver ingår individuella och gruppvisa uppgifter på distans via utbildningsplattformen Canvas. Kursdeltagaren får räkna med cirka en dags kursarbete per vecka mellan träffarna för inläsning och hemuppgifter.

Läs mer om kursen och aktuella kurstider på Karlstadsuniversitets Uppdrags AB:s webbplats.

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan