Till innehåll på sidan

Statsbidrag naturolyckor

Klimatförändringarna innebär att det förebyggande arbetet och klimatanpassning blir allt viktigare. Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder.

För bebyggda områden där risken för naturolyckor är särskilt stor har staten för budgetår 2021 anvisat 25 miljoner kronor för förebyggande åtgärder.

Information om statsbidragDu kan ansöka om bidrag för åtgärder som planeras eller som redan har utförts. I en ansökan är det viktigt att hotbilden är noggrant utredd och att de förebyggande åtgärderna beskrivs tydligt med kartor, ritningar och beräkningar.

Tänk på att det tar tid att genomföra sådana utredningar och beräkningar. Olika utredningar krävs beroende på om ansökan avser förebyggande åtgärder mot översvämning eller mot skred och ras.

Frågor och svar

Senast granskad: 13 september 2021

Till toppen av sidan