Till innehåll på sidan

Stabschef

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 21 juni 2020
Ort: Sandö
Antal platser: 12
Längd: 3 dagar
Kursen utvecklar din förmåga att kunna agera som stabschef vid samhällsstörningar.

Detaljer

Målgrupp

För dig som verkar inom området samhällsskydd och beredskap och arbetar eller kommer att arbeta i rollen som stabschef inom din organisation vid samhällsstörningar.

Förkunskaper

Du behöver tidigare ha genomfört MSB:s grundkurs i Stabsmetodik eller ha motsvarande grundläggande kunskaper i stabsmetodik.

Kostnad

Kursavgiften är 13 000 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva. 

 

Du lär dig om samverkansmetoder samt får verktyg för att kunna leda en stab som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Under kursen blandar vi teori med eget arbete och praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Stabschef

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan