Till innehåll på sidan

Dispenser och tillstånd

Bestämmelserna i ADR-S och RID-S förutsätter i vissa situationer särskilt godkännande eller tillstånd från behörig myndighet innan en transport får utföras.

MSB är den myndighet i Sverige som handlägger ärenden om godkännande och tillstånd enligt bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

MSB kan även i särskilda undantagsfall medge individuella dispenser från gällande bestämmelser i ADR-S och RID-S, under förutsättning att säkerheten inte äventyras. Transporterna ska vara tydligt definierade och tidsbegränsade samt utföras i Sverige. Handläggningstiden för ett dispensärende är cirka sex veckor.

Senast granskad: 24 september 2020

Till toppen av sidan