Till innehåll på sidan

Vem styr? ”Kulturen och traditionen! En kombination av politik, chefer, kultur och fack i någon härlig blandning”. : En studie om chefers och politikers föreställningar om styrning, ledning och ledarskap i kommunal räddningstjänst, studie

Vem styr? ”Kulturen och traditionen! En kombination av politik, chefer, kultur och fack i någon härlig blandning”. : En studie om chefers och politikers föreställningar om styrning, ledning och ledarskap i kommunal räddningstjänst, studie

Detaljer

Vem styr? ”Kulturen och traditionen! En kombination av politik, chefer, kultur och fack i någon härlig blandning”. : En studie om chefers och politikers föreställningar om styrning, ledning och ledarskap i kommunal räddningstjänst, studie
Publikationsnummer
MSB1096–mars2017
ISBN-nummer
978-91-7383-743-9
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
69 s.
Pris
0 kronor
I föreliggande rapport beskrivs omständigheter som villkorar chefers och politikers möjligheter att styra och leda kommunala räddningstjänster och räddningstjänstförbund i Sverige. Studien baseras på 18 chefers och sex räddningstjänstpolitikers berättelser om den verksamhet de ansvarar för och syftar till att synliggöra och problematisera föreställningar om styrning, ledning och ledarskap för att främja olycks- och krishantering ur det breddade perspektiv på räddningstjänst som följer av LSO. På en övergripande nivå visas att kommuners skyldighet att verka för olycksförebyggande arbete utmanas på olika sätt av föreställningar om ”traditionella perspektiv” i räddningstjänster som villkorar och skapar specifika förutsättningar för styrning och ledning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan