Till innehåll på sidan

Tänd inte en eld du inte kan släcka

Varje år startar ungefär 780 bränder i kaminer runt om i Sverige. Det är 780 för många. Kontrollera din kamin, sota din skorsten och elda inte för hårt.

Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer

Vi har viljan att stå upp för Sveriges fred, frihet och demokrati. Kraften att hjälpa varandra vid kris och krig. Ansvaret att bidra till vår beredskap.

Vi är flera miljoner. Människor, myndigheter, företag och organisationer är alla en del av det civila försvaret.

Klara, färdiga...

Vet du vad du ska göra om vardagen vänds upp och ned? I en kris blir många saker vi tar för givna plötsligt problem som måste lösas. I Sverige har alla mellan 16 och 70 år totalförsvarsplikt. Det betyder att vi har en plikt att hjälpa till vid krigsfara eller krig. Det kan handla om att visa vägen, dela ut vatten, mat eller information. Vi är alla en del av Sveriges beredskap – även unga.

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Förbered dig för kris

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Nyheter

9 december 2022
Klockan 10.00

MSB bjöd in till Forum för samarbete med civilsamhällets aktörer

På den internationella frivilligdagen den 5 december deltog ett femtiotal ideella organisationer och samarbetsorganisationer vid ett forum som GD bjudit in till. Syftet var att diskutera hur offentliga aktörer och civilsamhället kan samarbeta för att stärka vår krisberedskap och civila försvar.
8 december 2022
Klockan 14.13

Dialog om moderna lösningar på försörjningsberedskapen när myndigheter och företag möttes

Den 7 december arrangerades ett besök vid AMEXCI i Karlskoga för företrädare från offentliga aktörer med ansvar för försörjningsberedskap i Sverige. Besöket genomfördes inom ramen för samarbetet kring Flexibel beredskap.
7 december 2022
Klockan 12.00

Beredskapsmyndigheterna diskuterade utbildnings- och övningsfrågor

Den 23–24 november ägnade beredskapsmyndigheter och andra nyckelaktörer inom civil beredskap två dagar till att diskutera utbildnings- och övningsfrågor inom ramen för Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS).
Till toppen av sidan