Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

MSB:s roll i Sveriges hantering av covid-19, information till berörda myndigheter och organisationer och tips på vad du själv kan göra.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Nyheter

24 september 2020
Klockan 10.00

Ny MSB-app ska tillgängliggöra information om farliga ämnen

Nu släpper MSB en app som ska hjälpa blåljuspersonal att snabbt få information om ett farligt ämne.
22 september 2020
Klockan 16.00

Så påverkas MSB av regeringens budgetförslag 2021-2023

I höstens budgetproposition föreslår regeringen en kraftfull satsning på civilt försvar, sammantaget en miljard ska fördelas 2021. Av det föreslås 50 miljoner kronor till inrättandet av ett myndighetsgemensamt cybersäkerhetscenter, varav 15 miljoner kronor via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
22 september 2020
Klockan 12.15

EU:s nya sjukvårdslager etableras i Sverige

Sverige är, genom MSB, ett av länderna som fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU.
Till toppen av sidan