Till innehåll på sidan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Totalförsvarsövning 2020

I slutet av 2019 och hela 2020 arrangerar MSB och Försvarsmakten en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. 

Mötesplats Samhällssäkerhet

Är du engagerad i frågor som rör totalförsvar, krisberedskap, våldsbejakande extremism, rättsväsende och strategiskt säkerhetsarbete? Välkommen till två dagar fyllda med kunskap, nätverkande och mycket mer den 19-20 november 2019 på Kistamässan.

Nyheter

19 november 2019
Klockan 11.38

MSB stöder upphandling till samhällsviktig verksamhet

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att samla in och sprida goda exempel på metoder och strategier för att trygga leveranssäkerheten vid upphandling av varor och tjänster som är kritiska för samhällsviktig verksamhet.
18 november 2019
Klockan 14.10

Från 16 år är du vuxen nog för Sveriges beredskap

Den 18 november startade MSB tillsammans med Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten en gemensam informationskampanj för att öka ungas kunskap om att de är totalförsvarspliktiga och en viktig resurs för Sveriges beredskap.
15 november 2019
Klockan 15.46

Gott om framtidshopp på Rakeldagen

Årets Rakeldag hade temat ”krisen kräver kunskap” och kunskap finns, menar generaldirektör Dan Eliasson. Behovet av säkrad kommunikation är stor och utvecklingen av Rakel är en förutsättning för att göra det möjligt.
Till toppen av sidan