Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Nytt nummer av Tjugofyra7

Det här numret handlar bland annat om sorgen efter pappan och brandmannen som dog under en skogsbrand, ELS-projektet, Mötesplats samhällssäkerhet och att civila mc-förare ska utbildas för totalförsvaret. Och mycket, mycket mer!

Skogsbrand och vegetationsbrand

Under skogsbrandssäsongen 2021 finns här information om våra förstärkningsresurser och den aktuella beredskapen för våra flygande resurser. Här finns också material för att informera om brandrisk och eldningsförbud.

Nyheter

11 juni 2021
Klockan 9.06

Särskild satsning stärker frivilliga försvarsorganisationer inom nätbaserat lärande

Nyligen genomförde Försvarshögskolan på uppdrag av MSB en ny kurs inom nätbaserat lärande för frivilliga försvarsorganisationer. Kursen har tagits fram tillsammans med representanter för de frivilliga försvarsorganisationerna för att kunna skräddarsy upplägget och innehållet utifrån organisationernas behov. Initiativet var en följd av pandemins omställningskrav, men är också en bredare satsning för att möta framtidens behov och nå ut till flera med frivillig försvarsutbildning.
10 juni 2021
Klockan 15.09

Nya föreskrifter för tydligare kommunala handlingsprogram enligt LSO

Nya föreskrifter för innehåll och struktur av kommunala handlingsprogram är beslutade. Handlingsprogrammen ska bli tydligare, hålla högre kvalitet och vara jämförbara, till förmån för både kommunerna och MSB som tillsynsmyndighet. Kommunerna behöver anta nya handlingsprogram senast 1 januari 2022.
9 juni 2021
Klockan 8.00

Det mänskliga beteendet orsakar flest skogsbränder

Förra året genomfördes 2600 insatser till skogsbränder visar statistik som MSB sammanställt från räddningstjänsternas rapporter. Den vanligaste orsaken till bränderna var det mänskliga beteendet.
Till toppen av sidan