Till innehåll på sidan

CBRNE

MSB stödjer Sveriges aktörer från lokal till nationell nivå, bland annat med hjälp av aktörsgemensamt framtagna inriktningar och strategier för att öka förmågan att hantera olyckor och kriser med CBRNE.

CBRNE är den internationella förkortningen för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive och används vid beskrivning av verksamhet inom området skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, radioaktiva ämnen, nukleära ämnen och explosiva ämnen.

Samordning

Genom att öka förmågan att agera samordnat vid händelser och underlätta att samhällets resurser används på ett effektivt sätt så kan konsekvenserna av en händelse minskas. MSB har ett särskilt ansvar att stödja där ingen annan har ansvar och bistå vid händelser som kräver större insatser.

  • CBRNE-dagarna

    CBRNE-dagarna är mötesplatsen för dig som arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

    CBRNE-dagarna arrangeras årligen av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

    CBRNE-dagarna 2019 i Umeå

Nyheter

13 september 2019
Klockan 10.32

MSB deltar i världsunik lansering när tre länders radiokommunikation sammankopplas

För första gången någonsin kopplas tre länders radiokommunikationsnät ihop. Det sker under samverkansövningen Barents Rescue i Kiruna den 23-26 september.
12 september 2019
Klockan 11.57

Nya utbildningstillfällen i WIS

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till grundutbildning och fördjupningsutbildning i WIS.
10 september 2019
Klockan 16.32

CBRNE-möte 5 september: Fokus RN-beredskap

Det var mer än fullsatt på det aktörsgemensamma CBRNE-mötet i september. Mer än 120 personer lockades till Näringslivets Hus i Stockholm av en agenda som fokuserade på radionukleära frågor (RN). – Vi är jätteglada att det kom så många representanter från så många olika aktörer, och inte bara RN-specialister. Det säger Mirja Lenz Torbjörnsson på MSB:s CBRNE-samordning och en av dagens arrangörer.
30 augusti 2019
Klockan 10.22

Ny kalender: Först på plats vid händelser med farliga ämnen

MSB har gjort en stor omarbetning av åtgärdskalendern för CBRNE som senast reviderades 2015. Åtgärdskalendern riktar sig till räddningstjänst, sjukvård och polis och dess främsta användningsområde är beslutsstöd och checklista på skadeplats när farliga ämnen är inblandade.

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan