Till innehåll på sidan

CBRNE

MSB stödjer Sveriges aktörer från lokal till nationell nivå, bland annat med hjälp av aktörsgemensamt framtagna inriktningar och strategier för att öka förmågan att hantera olyckor och kriser med CBRNE.

CBRNE är den internationella förkortningen för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive och används vid beskrivning av verksamhet inom området skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, radioaktiva ämnen, nukleära ämnen och explosiva ämnen.

Samordning

Genom att öka förmågan att agera samordnat vid händelser och underlätta att samhällets resurser används på ett effektivt sätt så kan konsekvenserna av en händelse minskas. MSB har ett särskilt ansvar att stödja där ingen annan har ansvar och bistå vid händelser som kräver större insatser.

 • Aktörsgemensamt CBRNE-möte

  Välkommen till aktörsgemensamt CBRNE-möte den 22-23 januari 2020 där temat kommer att vara B-ämnenDokumentation från mötet 5 september 2019Dokumentation från mötet 23-24 januari 2019Ett stort antal aktörer på lokal, regional och central nivå har olika roller och ansvar för samhällsfunktionerna i den svenska beredskapen. För området kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva (CBRNE) ämnen, även kallat farliga ämnen, är de aktörsgemensamma CBRNE-möten som hålls två gånger per år en central del.

  Dessa möten ska fungera som motorn i arbetet med att förvalta CBRNE-strategin och de prioriterade områdena, men ska också fungera som en länk mellan arbeten i olika samverkansforum, mellan olika nivåer och underlätta samarbete över ämnesområdesgränser. Ansvaret för att driva de aktörsgemensamma CBRNE-mötena ligger hos MSB.

  MSB tillsammans med en aktörsgemensam arbetsgrupp ansvarar för att ärenden är väl förberedda och att underlag tagits fram och delgetts inför de aktörsgemensamma CBRNE-mötena. Genom att tillsammans arrangera möten för de som har kopplingar till området CBRNE/farliga ämnen är strävan att vi gemensamt ska kunna dela och sprida viktig information som kan påverka det dagliga arbetet för den svenska beredskapen inom att förebygga, förbereda, hantera, återställa och lära. Händelser inom CBRNE-området betraktas som sällanhändelser vilket innebär att de årliga mötena är ett sätt att omvärldsbevaka vad som är aktuellt inom området.

 • CBRNE-dagarna

  CBRNE-dagarna är mötesplatsen för dig som arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

  CBRNE-dagarna arrangeras årligen av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  CBRNE-dagarna 2019 i Umeå

Nyheter

9 mars 2020
Klockan 13.34

Fel på test av larm för boende nära kärnkraftverk den 2 mars

Ett handhavandefel från sändningsledaren på Sveriges Radio gjorde att RDS-testet av larmmottagarna hos boende runt kärnkraftverken försenades den 2 mars. Även det lästa meddelandet uteblev.
5 mars 2020
Klockan 9.30

Sammanställning klar för projekt inom CBRNE-området finansierade av anslag 2:4

MSB:s avdelning för krisberedskap och civilt försvar har gjort en sammanställning och utvärdering av projekt inom området CBRNE år 2014-2019. Syftet med rapporten är att utvärdera och sammanfatta samtliga projekt inom CBRNE/farliga ämnen som har tilldelats anslag 2:4 krisberedskap åren 2014 - 2019.
13 december 2019
Klockan 15.09

Populära CBRNE-dagar i Umeå

På temat ”Rena, rama, CBRNE” möttes knappt 200 deltagare från ett 30-tal myndigheter och näringsliv i Umeå i slutet av oktober. CBRNE-dagarna genomförs årligen sedan 2003 och är en mötesplats för dem som arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen på alla nivåer.
4 december 2019
Klockan 15.26

Ny godkänd utrustning för användning i Rakel

Nu har ny mjukvara, ny applikation och nya terminaler blivit godkända för användning i Rakel.

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan