Till innehåll på sidan

Informationsmaterial - explosiva varor

Här kan du ladda ner handböcker om explosiva varor.

Handböckerna riktar sig till den som har behov av en samlad bild över vilka regler och andra förutsättningar som gäller för en viss verksamhet inom något av MSB:s expertområden.

Utgångspunkten för handböckerna är i de flesta fall de regler som MSB utfärdat för verksamheten. Dessa regler presenteras i handboken på ett mer lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Avsikten är också att sätta in reglerna i deras sammanhang och förklara och tydliggöra innebörden för den som ska tillämpa dem praktiskt.

  • Handbok - Förvaring av explosiva varor

    Det är många krav som ska uppfyllas för att kunna förvara explosiva varor säkert. Dessa krav finns i 9 kap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor. Handboken ”Förvaring av explosiva varor” som togs fram till de tidigare gällande föreskrifterna om förvaring av explosiva varor är i tillämpliga delar fortfarande användbar.

    Handbok: Förvaring av explosiva varor

Senast granskad: 4 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan