Till innehåll på sidan

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) - kurs 1

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser. Detta är den första kursen, kurs 1 som heter Kommunal räddningstjänst (2 + 1 veckor).

Detaljer

Målgrupp

För dig som är anställd i kommunal räddningstjänst för att verka som räddningstjänstpersonal i beredskap.

Förkunskaper

Anställning inom den kommunala räddningstjänsten som räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandman).

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Information om höstens kurstillfällen

Region 2
Under höstterminen 2024 kommer alla Grib K1 och K2 att ges av extern leverantör i Sundsvall då MSB:s skola på Sandö utför Repetitionsutbildning Civilplikt.

Region 8
Under höstterminen 2024 kommer en Grib K1 och två Grib K2 att ges av MSB:s skola i Revinge. Revinge kommer i slutet av året att utföra Repetitionsutbildning Civilplikt.

Platser för Grib ges också genom utlösande av optioner i angränsande regioner till exempel i Växjö och Borås.

Om utbildningen 

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser:

Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 2+1 veckor.

Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor. Mer information om Grib - kurs 2Mer information om utbildningen

Anmälan

Du anmäler dig först till Kurs 1. Anmälan stänger sju veckor före kursstart. Anmälan sker enligt principen "först till kvarn".
OBS! Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag.

Sen anmälan/reservplats

Om kursen är fulltecknad, eller när platser finns kvar efter att anmälningstiden gått ut: Be din räddningstjänst kontakta MSB på utbildning@msb.se med en intresseanmälan.

Återbudsregler

Vid återbud av kursplats på Grib kurs 1, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Civilplikt: Information om lagring av dina personuppgifter

Från och med den 19 januari 2024 har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten. MSB har fått i uppdrag att ta reda på om det finns personer med räddningstjänstutbildning som kan bli aktuella som civilpliktig räddningstjänstpersonal. 

MSB vill nu informera dig om att dina personuppgifter som registreras hos myndigheten, när du anmäler dig till denna utbildning, kan komma att behandlas i syfte att se över om just du kan bli aktuell för civilplikt.

Grib kurs 1, Kommunal räddningstjänst

Ort Start Slut Platser kvar Sista anmälan
Revinge 2024-08-12 2024-08-23 0 (Fullbokad) 2024-06-23
Karlstad 2024-09-02 2024-09-13 0 (Fullbokad) 2024-07-14
Rosersberg 2024-09-02 2024-09-13 1 (Endast 1 plats kvar på denna utbildning) 2024-07-14
Jönköping 2024-09-09 2024-09-20 0 (Fullbokad) 2024-07-21
Sundsvall 2024-09-23 2024-10-04 6 2024-08-04
Luleå 2024-10-07 2024-10-18 12 2024-08-18
Borås 2024-10-14 2024-10-25 0 (Fullbokad) 2024-08-25
Sundsvall 2024-12-09 2024-12-20 31 2024-10-20

Senast granskad: 26 juli 2021

Till toppen av sidan