Till innehåll på sidan

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) - kurs 1

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser. Detta är den första kursen, kurs 1 som heter Kommunal räddningstjänst (2 + 1 veckor).

Detaljer

Målgrupp

För dig som är anställd i kommunal räddningstjänst för att verka som räddningstjänstpersonal i beredskap.

Förkunskaper

Anställning inom den kommunala räddningstjänsten som räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandman).

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Höstens Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Kurs 1 genomförs som distansutbildning i sju dagar med tre dagars sammanhållen närträff på utbildningsorten under hösten 2020.

Inför höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. För de kurser som inte går att ställa om till distansutbildning så kan kursen komma att ställas in eller flyttas fram.

Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om utbildningen 

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser:

    Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 2+1 veckor
    Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor. Till (Grib) - kurs 2.

Anmälan görs separat till kurs 1 och kurs 2. Anmälan sker enligt principen "först till kvarn".

Du måste vara godkänt på kurs 1 innan du kan anmäla dig till kurs 2.

OBS! Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag.

Mer information om utbildningen

Höstens kurs genomförs som distansutbildning i sju dagar med tre dagars sammanhållen närträff på utbildningsorten under hösten 2020.

OBS! Kursen i Revinge 3-21 maj 2021 genomförs under 3-7 maj och 17-21 maj 2021.

Grib kurs 1, Kommunal räddningstjänst

Ort Start Slut Platser kvar Sista anmälan
Revinge 2020-10-05 2020-10-16 2 (Endast 2 platser kvar på denna utbildning) 2020-08-16
Borås 2020-10-12 2020-10-23 5 (Endast 5 platser kvar på denna utbildning) 2020-08-23
Växjö 2020-11-02 2020-11-13 1 (Endast 1 plats kvar på denna utbildning) 2020-09-13
Karlstad 2020-11-23 2020-12-04 11 2020-10-04
Sandö 2020-11-23 2020-12-04 12 2020-10-04
Kalmar 2021-01-11 2021-01-22 23 2020-12-04
Jönköping 2021-01-18 2021-01-29 32 2020-11-29
Sandö 2021-01-18 2021-01-29 31 2020-12-04
Borås 2021-02-01 2021-02-12 28 2020-12-13
Revinge 2021-02-22 2021-03-05 27 2021-01-06
Rosersberg 2021-03-08 2021-03-19 21 2021-01-17
Borås 2021-03-15 2021-03-26 30 2021-01-25
Revinge 2021-04-12 2021-04-23 31 2021-02-21
Karlstad 2021-04-19 2021-04-30 30 2021-02-28
Växjö 2021-04-26 2021-05-07 30 2021-03-07
Revinge 2021-05-03 2021-05-21 32 2021-03-14
Luleå 2021-05-17 2021-05-28 30 2021-03-28
Sandö 2021-05-31 2021-06-11 32 2021-04-11
Rosersberg 2021-08-30 2021-09-10 32 2021-07-11
Sandö 2021-08-30 2021-09-10 32 2021-07-11
Borås 2021-09-06 2021-09-17 32 2021-07-18
Sandö 2021-10-25 2021-11-05 32 2021-09-05
Revinge 2021-12-06 2021-12-17 32 2021-10-17
 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 5 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan