MSB har med sitt sammanhållande och sektorsövergripande ansvar en viktig roll som central finansiär av civil säkerhetsforskning. I en osäker omvärld med krig, klimatförändringar, omvälvande samhällsfö...