Till innehåll på sidan

Broschyren Om krisen eller kriget kommer i punktskrift

Broschyren Om krisen eller kriget skickas till alla punktskriftsläsare som använder Myndigheten för tillgängliga mediers tjänster. Utskicket gjordes i slutet av maj.

Har du inte fått ett exemplar av punktskriftsversionen kontaktar du:

Punktskrifts- och prenumerationsservice på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 
Telefon: 040-653 27 20
E-post: punktskrift@mtm.se

Kontaktuppgifter på MTM:s webbplats 

Dinsäkerhet.se har stängt

Om du ville komma till en sida på dinsäkerhet.se, så är den webbplatsen numera stängd. Det mesta materialet är överflyttat hit till Råd till privatpersoner på msb.se.

Varför vi stängt dinsäkerhet.se 

Senast granskad: 7 mars 2022

Till toppen av sidan