Till innehåll på sidan

Broschyren Om krisen eller kriget kommer i punktskrift

Broschyren Om krisen eller kriget skickas till alla punktskriftsläsare som använder Myndigheten för tillgängliga mediers tjänster. Utskicket gjordes i slutet av maj.

Har du inte fått ett exemplar av punktskriftsversionen kontaktar du:

Punktskrifts- och prenumerationsservice på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 
Telefon: 08-580 02 720
E-post: punktskrift@mtm.se

Kontaktuppgifter på MTM:s webbplats 

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan