Till innehåll på sidan

Stabsarbete – en introduktion (webbkurs)

Kursen ger en introduktion till vad stabsarbete innebär och behandlar bland annat stabens syfte och struktur, beskriver arbetssätt och ger exempel på verktyg och mallar som kan användas vid stabsarbete. Webbkursen utgör grund för fortsatt lärande inom området.

Detaljer

Målgrupp

Kursen riktar sig särskilt till personer som har begränsad eller ingen erfarenhet av stabsarbete och till personer som avser att söka till MSB:s kurs Stabsmetodik - grundkurs.

Kursen vänder sig också till personer med arbetsuppgifter inom civil beredskap som vill repetera eller utveckla sin kunskap om stabsarbete.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Ta del av kursen

Till webbkurs Stabsarbete – en introduktion

Bakgrund

Företeelser som hotar eller ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället kallas samhällsstörningar och ställer stora krav på aktörers förmåga att leda egen organisation. En stab kan då fungera som ett stöd i arbetet för att hjälpa en organisation med ledningsuppgifter. Syftet med en stab är att snabbt öka organisationens ledningsförmåga genom strukturerade arbetssätt. Vad en stab gör och hur arbetet organiseras kallar vi för stabsmetodik.

Kursen är utvecklad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ingår i utbildningsområdet samverkan och ledning. Webbkursen ger en introduktion till stabsarbete och utgör grund för fortsatt lärande. Inom samma område erbjuds:

Stabsmetodik - grundkursStabsmetodik - fördjupningskursStabschefskurs

Om kursen

Webbkursen varvar film, faktatexter, reflektionsfrågor och interaktiva övningar. Webbkursen tar cirka 45 minuter att genomföra.

Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:

  • begrepp
  • roller, ansvar och uppgifter
  • strukturerade arbetssätt
  • verktyg och mallar
  • exempel på dilemman och utmaningar


Länk till kursplan Stabsarbete – en introduktion

Senast granskad: 9 november 2023

Till toppen av sidan