Till innehåll på sidan

Kungörande av författningar

Kungörande av författningar på msb.se om Svensk författningssamlings webbplats är otillgänglig.

Regeringen ska enligt 8 kap. 19 § andra stycket regeringsformen kungöra lagar så snart som möjligt. Detsamma gäller som utgångspunkt förordningar. Lagar och förordningar ska kungöras i Svensk författningssamling genom att publiceras på webbplatsen svenskforfattningssamling.se.

Svensk författningssamling

Under utomordentliga förhållanden får regeringen enligt 4 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar besluta att en författning ska kungöras på annat sätt än i Svensk författningssamling. Så kan till exempel vara fallet om svenskforfattningssamling.se är otillgänglig för publicering.

Om regeringen beslutar att en eller flera författningar ska kungöras på msb.se kommer författningarna att publiceras på denna webbsida.

Senast granskad: 28 mars 2024

Till toppen av sidan