Handboken Kommunal tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor vänder sig till dig som arbetar med tillsyn i kommunen. Den ger både stöd till kommunens övergripande planering av tillsynsverks...