Till innehåll på sidan

Kommunal tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Kommunal tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Detaljer

Kommunal tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Publikationsnummer
MSB1994
ISBN-nummer
978-91-7927-279-1
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
134 s.
Pris
125 kronor
Handboken Kommunal tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor vänder sig till dig som arbetar med tillsyn i kommunen. Den ger både stöd till kommunens övergripande planering av tillsynsverksamheten och till de kommunala tillsynsförrättarnas planering och genomförande av enskilda tillsynsärenden. När det gäller frågor om enskilda tillsynsärenden fokuserar boken främst på tillsynen enligt 2 kap. 2 § LSO, det vill säga att följa upp den enskildes skyldighet att ha ett brandskydd i skälig omfattning. Den kan även ge viss vägledning för annan tillsyn, exempelvis av farliga verksamheter eller när det kommer till brandfarliga eller explosiva varor. Handboken ersätter den tidigare boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. De huvudsakliga ändringarna jämfört med den gamla tillsynshandboken är; Ny vägledning till MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Utvecklad metodbeskrivning i tillsynsärendet. Ändrad disposition och förenklade exempel. Minskning av vägledning kring viss juridik.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 27 december 2022

Till toppen av sidan