Denna handbok informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg 2021/2022. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna. För att få uppgift om mer detaljer...