Till innehåll på sidan

Beräkningar, lösningar och komponenter för skyddsrum

Här hittar du beräkningsexempel för skyddskonstruktioner och tillverkningsritningar för skyddsrumskomponenter.

Typlösningar

En typlösning är en standardiserad teknisk lösning för hur en åtgärd i ett skyddsrum får utföras på ett godtaget sätt.

Komponentlösning och komponentspecifikation

En komponentlösning redovisar uppdelat i delmoment hur man går tillväga vid tillverkning av en skyddsrumskomponent. Komponentspecifikationen anger de grundkrav som gäller på komponenten.

Komponentlösning

Senast granskad: 11 oktober 2022

Till toppen av sidan