Till innehåll på sidan

Beräkningar, lösningar och komponenter för skyddsrum

Här hittar du beräkningsexempel för skyddskonstruktioner och tillverkningsritningar för skyddsrumskomponenter.

Typlösningar

En typlösning är en standardiserad teknisk lösning för hur en åtgärd i ett skyddsrum får utföras på ett godtaget sätt. OBS! Typlösning T00-101 var en äldre typlösning som beskrev normalkostnader för vissa åtgärder i skyddsrum, den är tills vidare borttagen då den är inaktuell.

Komponentlösning och komponentspecifikation

En komponentlösning redovisar uppdelat i delmoment hur man går tillväga vid tillverkning av en skyddsrumskomponent. Komponentspecifikationen anger de grundkrav som gäller på komponenten.

Komponentlösning

Senast granskad: 24 maj 2024

Till toppen av sidan