Till innehåll på sidan

Utbildning

På Sandö erbjuder vi bland annat den tvååriga utbildningen Skydd mot olyckor (SMO), Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib),  ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst och Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A.

Bygger på den studerandes ansvar

Utbildningarna är utformade så att den studerandes ansvar och medverkan ställs i centrum, det innebär att det ställs stora krav på dig som studerar och på din studerandeaktivitet. På Sandö finns Centrum för lärande och media (CLM) som arbetar med it-relaterad pedagogik och distansanpassningar av både Sandös och Revinges utbildningar.

Avgiftsfinansierade utbildningar

Stora delar av MSB:s kursutbud inom civil beredskap genomförs på skolorna, vissa av dem också på distans.

Exempel på kurser är:

  • Grundkurs i samhällsskydd och beredskap
  • Kriskommunikation - grundkurs
  • Kurs i Tjänsteman i beredskap (TiB)
  • Samordning av kommunalt krisstöd
  • Stabschefskurs
  • Stabsmetodik - fördjupningskurs
  • Stabsmetodik - grundkurs

Hela kursutbudet kan du se här

Senast granskad: 11 december 2023

Till toppen av sidan