Till innehåll på sidan

Cyberfysiska system – en introduktion (Webbkurs)

Webbkursen ger en introduktion till cyberfysiska system och på vilka sätt samhället är beroende av dessa system. En generell tendens är att cyberfysiska system närmar sig IT med allt vad det innebär av möjligheter men också utmaningar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till:

  • Personer som ämnar delta på Totalförsvarets forskningsinstitutets (FOI:s) Grundkurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Kursen riktar sig i andra hand till:

  • Tekniker eller operatörer som driftar ICS (Industrial Control System)/OT (Operational Technology) -system
  • Säkerhetsansvariga (till exempel  Chief information security officer, CISO)
  • Projektledare eller motsvarande som hanterar förändringar inom ICS

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Ta del av kursen

Till webbkurs:Cyberfysiska system – en introduktion

Webbkurserna på msb.se genomförs helt utan inloggning och MSB sparar inte dina personuppgifter. För de webbkurser där det går att skriva ut ett kursintyg behöver du själv skriva in ditt namn innan du sparar ner intyget.

Bakgrund

Cyberfysiska system är system som ingår i mängder av processer i vårt samhälle. De finns i system som renar vårt dricksvatten, system som sköter vår elförsörjning och våra kommunikationer.

Cyberfysiska system finns i de flesta viktiga verksamheter. Samhället är beroende av cyberfysiska system och de delas in i två typer: Operational Technology (OT) och Internet of Things (IoT). Det är OT-systemen som styr stora samhällsviktiga processer i till exempel vattenkraftverk och transportsektorn. OT-systemet lagrar, bearbetar information och styr fysiska förlopp.

OT-system har traditionellt varit fysiskt isolerade och byggt på specialutvecklad teknik. Men i takt med den tekniska utvecklingen har gränserna mellan de industriella informations- och styrsystemen, OT, och de administrativa systemen, IT, blivit mindre tydliga.

Om kursen

Kursen syftar till att ge en introduktion i ämnet cyberfysiska system för att bidra till motståndskraft och ett stärkt totalförsvar.

Webbkursen tar cirka 45 minuter att genomföra och är uppdelad i 3 delar:

Del 1: ABC Cyberfysiska system

Del 2: Risk när IT och OT integreras

Del 3: Sårbarheter och åtgärder

Vill du veta mer om MSB:s arbete med cyberfysiska system?

Säkerhet i cyberfysiska system

Senast granskad: 15 juni 2023

Till toppen av sidan