Till innehåll på sidan

Om regler

I MSB:s författningssamling ingår även regler utgivna av de tidigare myndigheterna Statens räddningsverk (SRVFS), Krisberedskapsmyndigheten (KBMFS) och Sprängämnesinspektionen (SÄIFS).

MSb:s gällande regler, områdesvis

Prenumerera på nyhetsbrevet Lag och rätt

Du kan få e-post när vi publicerar nya föreskrifter och allmänna råd, samt när nya förslag till föreskrifter skickas på remiss. Prenumerationen är kostnadsfri.

Starta eller avsluta prenumeration av nyhetsbrevet Lag och rätt

Beställ tryckta författningar

Du kan prenumerera årsvis på MSBFS och beställa enstaka författningar av MSBFS och SRVFS hos Norstedts Juridik AB.

Kontakt

Norstedt Juridik
08-598 191 90
http://www.nj.se/offentligapublikationer

För att beställa författningar, sök på författningsnumret

Prenumera på MSBFS

Kontakt

MSB:s rättssekreteriat

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan