Till innehåll på sidan

Temaseminarier inom kärnenergiberedskapen

MSB genomför temaseminarier inom kärnenergiberedskapen. Seminarier syftar till att deltagarna ska få ta del av aktuell forskning och utveckling inom relevanta ämnesområden.

Detaljer

Målgrupp

Temaseminarie RadGIS
Alla som använder RadGIS i sin roll inom kärnenergiberedskapen, såsom mätpersonal, mätsamordnare och mätledare, samt personal i analysfunktionerna i Länsstyrelsernas krisorganisationer. Även andra funktioner, såsom exempelvis räddningsledare, är välkomna.

Temaseminarie sjumånadersmätning
För dig som arbetar med sjumånadersmätning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Temaseminariet är avgiftsfri.

Digitala temaseminarier

Under 2024 kommer det att erbjudas en serie korta (max 2 timmar långa) digitala seminarier med ett ämne per tillfälle. 

Seminarierna kommer att genomföras via ZOOM. För att kunna genomföra ett seminarium behöver du ha tillgång till en dator, en internetanslutning med en god överföringskapacitet samt ett headset med mikrofon och en webbkamera.

Det går att delta vid alla tillfällena eller endast vid något enstaka tillfälle. Anmälan görs till varje tillfälle. Det finns ett max antal på 30 platser för deltagande.

Tillfällen

Tillfälle grundläggande information till RadGIS

Temaseminariet syftar till att ge en grundläggande introduktion till RadGIS, samt till att ge en möjlighet att ställa frågor eller ge feedback på systemet. Seminariet inleds med en genomgång av grunderna i RadGIS, hur det är uppbyggt och vilken data som sparas där. Därefter följer en genomgång och demonstration av de viktigaste funktionerna. Vi avslutar med en frågestund.

Plats: Seminariet genomförs digitalt.

När: Den 30 maj klockan: 10:00-12:00.

Preliminärt kommer det hållas ett temaseminarie även den 6 september:

  • Livsmedelsverket temaseminarie

Mer information kommer.

Tillfällen sjumånadersmätning

Det kommer att erbjudas två pass av temaseminarie om sjumånadersmätning den 27 augusti. Du väljer vilket av nedanstående pass du vill gå i anmälningsformuläret.

Plats: Seminariet genomförs digitalt.

När:
Pass 1: Den 27 augusti klockan: 10:00-11:00

Pass 2: Den 27 augusti klockan: 13:30-14:30

Inför höstens sjumånadersmätning går vi igenom det du behöver veta för att genomföra en mätning ute i fält, hur man förbereder sig, mäter och läser av instrumentet.  

30 min genomgång och 30 min till frågor.

Upplägg

  • Kort introduktion av ämnet
  • Föreläsning på cirka 45 minuter
  • Paus
  • Gruppdiskussion
  • Avslutning

Information

Du kommer att få ett välkomstbrev till seminariet när ansökningstiden gått ut med mer konkret information. Dagen innan seminariet får du ett mejl med en länk till ZOOM klienten för seminariet.

Eventuella förkunskaper och förberedande uppgift finns angivet.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 22 maj 2024
Ort: Distansstudier
Antal platser: 30
Längd: 0,5 dagar
Sista anmälningsdag: 19 augusti 2024
Ort: Distansstudier
Antal platser: 30
Längd: 0,5 dagar

Senast granskad: 4 oktober 2022

Till toppen av sidan