Till innehåll på sidan

Temaseminarier inom kärnenergiberedskapen

MSB genomför temaseminarier inom kärnenergiberedskapen. Seminarier syftar till att deltagarna ska få ta del av aktuell forskning och utveckling inom relevanta ämnesområden.

Detaljer

Målgrupp

Temaseminarie sjumånadersmätning
För dig som arbetar med sjumånadersmätning.

Temaseminarie Livsmedelsproduktion och radioaktiva ämnen

Riktar sig till kommunernas beredskapshandläggare samt handläggare på miljö- och hälsa samt även berörda handläggare på Länsstyrelserna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Temaseminariet är avgiftsfri.

Digitala temaseminarier

Under 2024 kommer det att erbjudas en serie korta (max 2 timmar långa) digitala seminarier med ett ämne per tillfälle. 

Seminarierna kommer att genomföras via ZOOM. För att kunna genomföra ett seminarium behöver du ha tillgång till en dator, en internetanslutning med en god överföringskapacitet samt ett headset med mikrofon och en webbkamera.

Det går att delta vid alla tillfällena eller endast vid något enstaka tillfälle. Anmälan görs till varje tillfälle. Det finns ett max antal på 30 platser för deltagande.

Tillfällen

Tillfällen sjumånadersmätning
Det kommer att erbjudas två pass av temaseminarie om sjumånadersmätning den 27 augusti. Du väljer vilket av nedanstående pass du vill gå i anmälningsformuläret.

Plats: Seminariet genomförs digitalt.

När:
Pass 1: Den 27 augusti klockan: 10:00-11:30

Pass 2: Den 27 augusti klockan: 13:30-15:00

Inför höstens sjumånadersmätning går vi igenom det du behöver veta för att genomföra en mätning ute i fält, hur man förbereder sig, mäter och läser av instrumentet.  

Tillfälle Livsmedelsproduktion och radioaktiva ämnen

Seminariet kommer ge en grundläggande förståelse för hur livsmedelsproduktionen påverkas vid ett nedfall av radioaktiva ämnen.

 

Plats: Seminariet genomförs digitalt.

 

När: 6 september kl 10:00-12:00

 

Det är bra (men inget förkunskapskrav) om man läser igenom detta dokument innan seminariet: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbocker-verktyg/livsmedel-vid-radioaktivt-nedfall.pdf

Upplägg

  • Kort introduktion av ämnet
  • Föreläsning på cirka 45 minuter
  • Paus
  • Gruppdiskussion
  • Avslutning

Information

Du kommer att få ett välkomstbrev till seminariet när ansökningstiden gått ut med mer konkret information. Dagen innan seminariet får du ett mejl med en länk till ZOOM klienten för seminariet.

Eventuella förkunskaper och förberedande uppgift finns angivet.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 19 augusti 2024
Ort: Distansstudier
Antal platser: 30
Längd: 0,5 dagar
Sista anmälningsdag: 29 augusti 2024
Ort: Distansstudier
Antal platser: 30
Längd: 0,5 dagar

Senast granskad: 4 oktober 2022

Till toppen av sidan