Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet - Taktisk informationssäkerhetskurs

Taktisk informationssäkerhetskurs är en kurs om ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Detaljer

Målgrupp

För dig som har informationssäkerhetsarbete som huvuduppgift i din organisation.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i denna kurs är grundläggande kunskap om informationssäkerhetsarbete en förutsättning.

Kostnad

Kursen är revideras för tillfället, men kommer inom kort att erbjudas kostnadsfritt på msb.se utan krav på anmälan.

Taktisk informationssäkerhetskurs är en av tre informationssäkerhetskurser som MSB erbjuder:

  • Operativ informationssäkerhetskurs (interaktiv webbutbildning)
  • Taktisk informationssäkerhetskurs, en kurs om ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete (interaktiv webbutbildning)
  • Strategisk och systematisk informationssäkerhetskurs, en kurs med fokus på verksamhetens ansvar och CISO:s (chief information security officer) ledningens genomgång (platsbunden utbildning som omfattar två tillfällen)

Taktisk informationssäkerhetskurs syftar till att ge deltagarna förutsättningar för att utveckla kunskaper och arbetssätt för informationssäkerhetsarbete på ett riskbaserat och systematiskt sätt.

Här kan du som informationssäkerhetssamordnare/CISO eller motsvarande inom kommun, myndighet, region och länsstyrelse anmäla dig till MSB:s kurs, Taktisk informationssäkerhet. Kursen har utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Senast granskad: 14 december 2021

Till toppen av sidan