Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet - Taktisk informationssäkerhetskurs

Taktisk informationssäkerhetskurs är en kurs om ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Detaljer

Målgrupp

För dig som har informationssäkerhetsarbete som huvuduppgift i din organisation.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i denna kurs är grundläggande kunskap om systematiskt informationssäkerhetsarbete en förutsättning.

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt på msb.se utan krav på anmälan.

Taktisk informationssäkerhetskurs syftar till att ge deltagarna tips och råd för att komma igång och komma vidare med det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom organisationen.

Kursen kan du genomföra direkt på webben och innehåller 13 lektioner. Varje lektion tar cirka 5 minuter att genomföra.

Här kan du som informationssäkerhetssamordnare, CISO eller motsvarande genomföra utbildningen:

Webbutbildning i taktiskt informationssäkerhetsarbete

Kursen har utvecklats av MSB i samverkan med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Senast granskad: 31 mars 2022

Till toppen av sidan