Till innehåll på sidan

Alternativa kanaler

Några tips på hur du kan kommunicera med invånarna om el, internet och telefoner inte fungerar i kommunen.

Mycket av den information människor söker vid en samhällskris är internetbaserad. Men vad händer om internet ligger nere, eller om man inte kommer åt internet på grund av strömavbrott – hur ska informationen då nå ut?

Så länge kommunen kan använda sig av sin webbplats och av sociala medier behöver dessa fortsatt vara en grund, eftersom informationen där kan spridas muntligt mellan människor som har tillgång till internet och de som inte har det. Om kommunen också är drabbad av ett internetbortfall kan du behöva skapa nya informationsvägar.

Sveriges Radio P4 – beredskapskanalen

Ett viktigt alternativ vid en samhällskris med elavbrott och internetstörningar är Sveriges Radio P4, som är Sveriges beredskapskanal. Men alla nås inte av radio, och även radio kan tillfälligt gå ner. Radio kan därför inte vara det enda alternativet till webbaserad information.

Även övrig media kan informera

Lokalpress, andra tryckta media och övrig radio, till exempel andra radiokanaler, kan också vara en alternativ kommunikationskanal om tillgång till internet saknas.

Sätt upp informationspunkter och använd informationstavlor

Många kommuner sätter upp informationspunkter på olika platser när telefoni och internet går ner. Besluta i förväg var dessa ska finnas, och ge adresserna till invånarna i förväg. Informera också om hur invånarna kan komma i kontakt med kommunen om det inte går att ringa, skicka e-post eller skriva i sociala medier

Fler sätt att kommunicera utan telefon och internet:

  • informationstavlor i anslutning till naturliga samlingspunkter som affärer, bibliotek och bensinstationer
  • anslag i portuppgångar
  • utskick med brevbärare

Information kan också föras över mellan människor. Till exempel kan kommunen utse några personer som får fungera som budbärare/vidarekommunikatörer. Deras uppdrag blir att dela med sig av information till andra. Lokala föreningar, hemtjänstpersonal, räddningstjänst och polis som arbetar och rör sig i drabbade områden kan också föra vidare vad som har hänt och vad som gäller. Det är viktigt att vidarekommunikatörerna får till sig den senaste informationen så att inte för många olika budskap florerar.

Punkter att kommunicera till vardags

  • Vikten av att följa samhällets krisinformation i Sveriges Radio P4
  • Var kommunens brandstationer finns. Om telefonin inte fungerar kan allmänheten ta sig till brandstationen för att att ringa 112 från nödtelefonen där
  • Var dricksvattentankar kan komma att ställas upp
  • Vilka platser i kommunen som används som uppsamlingsplatser vid utrymning
  • Var informationstavlor och andra platser för fortlöpande information om händelsen kommer att finnas.
  • Vilka av kommunens lokaler som kan användas som värmestugor

Senast granskad: 26 juni 2023

Till toppen av sidan