Till innehåll på sidan

Övningsstöd och verktyg

Här har vi samlat metod- och övningsstöd för att underlätta arbetet med övningsverksamhet.

Det är lättare att arbeta med samverkansövningar när alla aktörer har en gemensam syn på övningsmetodik samt har kunskap om samma metoder för erfarenhetshantering. Det gör det enklare och effektivare att tillsammans såväl som enskilt planera, genomföra och utvärdera samverkansövningar.

Nedan hittar du olika former av övningsstöd.

 • Pilotprojekt – förmågehöjande insatser för ledningsgrupper

  MSB har som en del av implementeringen av den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet initierat en rad satsningar för att utveckla övningsverksamheten. Under 2021-2022 genomförde MSB ett pilotprojekt med förmågehöjande insatser riktat till ledningsgrupper, både inom privat och offentlig sektor. Insatserna var behovsstyrda och kunde till exempel innehålla övningar, workshoppar och utbildningar. Syftet var att höja kunskapen och förmågan hos ledningsfunktioner inom krisberedskap och civilt försvar.

  I första hand riktade sig pilotprojektet till dåvarande bevakningsansvariga myndigheter. Totalt ingick 15 olika ledningsgrupper i pilotprojektet. Bakgrunden till projektet var att dåvarande bevakningsansvariga myndigheter hade vittnat om behov av fler, enklare och snabbare förmågehöjande insatser, där övning kan vara en komponent.

  Erfarenheter och lärdomar från pilotsatsningarna håller på att omvandlas och paketeras till verktyg, mallar, videos och instruktioner att användas av aktörer i det svenska beredskapssystemet och kommer att lanseras på msb.se under 2024.

  Kontakt: ovning@msb.se

 • Rådgivning

  I enstaka fall, och i mån av tid och resurser, ger MSB individuellt stöd vid planering och genomförande av samverkansövningar inom prioriterade områden.

  För kontakt, mejla ovning@msb.se.

Senast granskad: 21 december 2023

Till toppen av sidan