Till innehåll på sidan

Seveso

EU har utarbetat och antagit Sevesodirektivet för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sverige har infört direktivet genom Sevesolagstiftningen.

coronavirus - covid-19

Information till Sevesoverksamheter angående nya coronaviruset, covid-19.

Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Sevesokonferensen 2020

Ta del av dokumentationen från konferensen den 22 oktober.

Senast granskad: 10 december 2020

Till toppen av sidan