Till innehåll på sidan

Om WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar.

Vad är WIS?

WIS är ett system som används för att dela, samla in och sammanställa information.

Vilka får använda WIS?

Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris får använda WIS. Samtliga kommuner, regioner, länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter är anslutna och därtill ett stort antal frivilligorganisationer och privata företag med en självständig roll i krishanteringssystemet. Användare av radiokommunikationssystemet Rakel får driftinformation via WIS.

MSB ansvarar för WIS

MSB ansvarar genom verksamheten för Rakel och ledningssystem för utveckling, drift och förvaltning av WIS. WIS utvecklas i samarbete med aktörerna. MSB erbjuder support, användarstöd samt utbildning och stöd vid övningar.

MSB:s roll som aktör i WIS hanteras av funktionen Tjänsteman i beredskap.

MSB:s beredskap

WIS är gratis

Det kostar inget att ansluta till WIS. Att ta hjälp av WIS-supporten är också gratis.

WIS via internet

WIS fungerar med de flesta moderna webbläsare, som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Edge och Safari. För absolut bästa upplevelse rekommenderar vi Chrome för dig som har tillgång till den.

WIS som app

WIS finns även som gratis app. Appen finns att ladda ner i Apple App Store och Google Play.

Utlämnande av uppgifter

Information i WIS ska hanteras och bedömas på samma sätt som information på andra lagringsytor. Informationen kan begäras ut från aktörer med läsrätt. Respektive aktör hanterar och bedömer varje ärende.

Kan sekretessbelagd information delas i WIS?

WIS är inte avsett för sekretessbelagd information. Behöver du dela sekretessbelagd information kan du lägga in en krypterad fil som sedan måste dekrypteras av mottagaren.

WIS vid övningar

För övningar och utbildningar rekommenderar MSB i möjligaste mån att WIS tillsammans med ordinarie inloggningar används. Du väljer "Övning" i menyn för att skilja dessa ytor från skarp hantering av samhällsstörningar. Övningsdelen speglar menyvalet "Samhällsstörningar" och alla funktioner är tillgängliga.

WIS utbildningsmiljö

Det finns situationer när det praktiskt inte är möjligt att använda övningsdelen i WIS för utbildningar. Då kan WIS utbildningsmiljö användas. Aktörer i WIS kan få tillgång till utbildningsmiljön för att genomföra egna utbildningar. Utbildningsmiljön är separerad från WIS.

Kontakta WIS-supporten för att få tillgång till utbildningsmiljön och var ute i god tid, minst två veckor i förväg.

Utbildningsmiljön fungerar tekniskt som WIS, men alla aktörer och användare måste läggas upp manuellt med en inloggning som är skild från WIS. Det går dessutom att lägga upp fiktiva aktörer och användare.

MSB använder utbildningsmiljön för att testa nya funktioner innan de driftsätts i WIS. Därför kan det ibland finnas nyheter i utbildningsmiljön som ännu inte lagts in i WIS.

Logga in i WIS utbildningsmiljö

WIS och gemensamma grunder för samverkan och ledning

WIS erbjuder stöd för arbetssättet med informationsdelning och lägesbild som rekommenderas i gemensamma grunder för samverkan och ledning. Arbetssätten beskrivs i kapitel 14 och 15.

Publikationer, informationsmaterial och metodstöd för gemensamma grunder för samverkan och ledning

Senast granskad: 2 juli 2021

Till toppen av sidan