Till innehåll på sidan

Lärarstöd för bild på tema beredskap för kris och krig

Hur gör jag om krisen kommer? Hur kan jag i bild och text kommunicera ett budskap, sprida information och skapa engagemang. Hur fungerar det att manipulera fakta genom bild och text?

Hur kan vi hjälpa varandra om krisen eller kriget kommer?
Hur kan vi hjälpa varandra om krisen eller kriget kommer?

Vår vardag kan påverkas av många olika krisartade händelser. Att vara förberedd och hjälpa till handlar i slutändan om att skydda liv och hälsa, vårt samhälle, vår demokrati, våra friheter och rättigheter.

Ljuddramat Klara, färdiga öppnar upp för samtal och lärande om dessa viktiga frågor, och uppgifterna här går att koppla till ämnet Bild i grundskolan och Bild och Media i gymnasiet. Eleverna blir medvetna om beredskap för kris och krig, och sin roll i samhället om krisen kommer och får här möjlighet att producera verk med utgångspunkt i ljuddramat.

 • LGR22 för bild

  Klara färdiga har flera kopplingar till läroplanen för bild i årskurs 7-9.

  • Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna
  • Två- och tredimensionellt bildarbete.
  • Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
  • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Läroplan för gymnasieskolan, Bild

  Klara färdiga kopplar till syfte och centralt innehåll i läroplanen för gymnasieskolan.

  • Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
  • Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.

  Bild, 100p

  • Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier.
  • Hur bilden och bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar.
  • Arbete med att utforma bildspråkliga budskap med tydliga intentioner.

Lektionsinnehåll – skaffa kriskoll med dina elever

 • Klara, färdiga: lyssna på ljuddramat och lär känna karaktärerna

  Lyssna på avsnitten och Eftersnack tillsammans eller som flippat klassrum.

  Förslag på diskussionsfrågor

  • Nils målar upp ett apokalyptiskt scenario med sina teorier i ljuddagboken, särskilt i 3. Hur skulle man kunna illustrera Nils ljudböcker?
  • I Eftersnack del 3 pratas det om säkra källor. Vad är en säker källa och hur vet man det?

  Lär känna karaktärerna i ljuddramat bättre

  • Vilka ord (adjektiv) skulle du sätta på karaktärerna?
  • Hur skulle du beskriva personer vi lär känna i dramat?
  • Hur är dynamiken mellan personerna?
  • Hur skulle du kunna gestalta personerna - berätta/skissa?
 • Quiz - Vem är du i krisen?

  När krisen slår till är det lätt att känna sig hjälplös och otillräcklig, men kristider är också samarbetstider. Alla har vi förmågor och kunskap som är till hjälp när det är skarpt läge, både för att kunna klara oss själva och för att kunna hjälpa andra. Alla i klassen gör testet Vem är du i krisen enskilt, sedan reflekterar vi över och diskuterar vilka vi är i en krissituation och hur vi kan samarbeta med varandra. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

  Vem är du i krisen?

  Förslag på diskussionsfrågor

  • Vem är du i krisen? Är du prepparen, fixaren, faktakollaren eller samarbetaren. Vad bidrar du med och vad kan du lära av andra?
  • Hur kan de olika personlighetstyperna underlätta krissituationen? Vad tror du kan vara svårast att hantera i en krissituation och varför?
  • Hur skulle du kunna gestalta de olika personlighetstyperna=
  • Varför är det bra att samarbeta?
  • Hur kan man gestalta samarbete?
 • Gör en serie

  När du lyssnar eller har lyssnat på Klara, färdiga, rita en serie baserat på berättelsen. Du kan till exempel välja en av karaktärerna vi får följa i berättelsen och gestalta den i en händelse som hände innan dramat börjar. Vad hände innan? Eller någonting som händer efter dramat vi hör. Vad hände efter, hur fortsätter berättelsen? Du kan rita analogt eller digitalt. Serien ska vara 8-10 rutor lång i valfri berättarteknik, text, textbubblor, endast bilder, i färg eller svartvitt, collage.

 • Ta fram en poster/affisch

  Ta fram en poster/affisch med ett budskap som kan minska vår oro

  Många oroar sig just nu och vi behöver ta oron på allvar. Exempel på oro är klimatet, att elen ska stängas av eller att det ska bli krig. Många känner att de blir mindre oroliga ju mer förberedda de är på en eventuell krissituation.

  Gör en affisch med ett budskap som ska minska vår oro. Välj ett krisscenario att jobba kring: hur kan man förbereda sig och hur ska man tänka kring det? Affischen ska vara i A3-format och du kan använda valfri teknik.

  Exempel på scenarier

  • Om vattenbristen är framme, gör så här
  • Ha alltid tillgång till krisinformation via Sveriges Radio P4, gör så här
  • Om det blir elavbrott, gör så här
  • Om din kompis är orolig och sprider konspirationsteorier, gör så här
  • För att ha mat hemma för en vecka, gör så här
  • Viktiga telefonnummer och appar vi behöver känna till

  Om oro på krisinformation.se

 • Analysera nyhetsbilder och nyhetsartiklar

  Arbeta i grupp, ca 3-4 små grupper

  1. Klipp ut nyhetsbilder och nyhetsartiklar och markera med symboler på baksidan vilka som hör ihop. Blanda runt på bordet så att de inte ligger parvist.
  2. Alla grupper byter bord.
  3. Para ihop bild och artikel så som ni tror att de ska vara. När ni är klara, vänd på bilderna och se om ni gjort rätt. Har ni gjort rätt har artikeln och bilden samma symbol.
  4. Para ihop nya kombinationer av nyhetsbild och nyhetsartikel, och få på så sätt fram nya budskap.

  Analysera och diskutera

  • Var det enkelt att veta vilka som hörde ihop? 
  • Vad berättade artikeln och vad berättade bilden?
  • Hur och var kan man sprida en artikel med falsk information om man vill få folk att tro att det är sant?
  • Hur är du källkritisk när du läser artiklar på nätet eller tittar på klipp?
  • Vad är riskerna med falsk information, falska nyheter och deepfake-videon?
 • Säker källa? - diskussion

  Diskutera med utgångspunkt i ljuddramat

  I Klara, färdiga börjar Nils spela in en ljuddagbok för att dokumentera de sista dagarna, eftersom det är så det känns enligt honom. Han faktakollar inte sina påståenden alls utan målar upp det ena scenariot efter det andra. Han syster Wilma däremot kollar upp vad som är sant av alla rykten som går. På nätet finns det oändligt med information och vi måste lära oss att skilja på vad som är sant och vad som kan vara osant. Videon går att manipulera så att de ser helt trovärdiga ut, s.k. deepfake och ibland används termen djupfejk på svenska. Även IRL är det enkelt att bli lurad om man inte hela tiden är källkritisk. Myndigheten för psykologiskt försvar har en bra sida, bliintelurad.se där det finns bra exempel.

  bliintelurad.se

  Diskutera

  • Hur tänker du om klipp du ser på nätet och deras sanningshalt?
  • Vad är riskerna med falsk information, falska nyheter och deepfake-videon?
  • Spekulera kring vad som kunde ha hänt om Nils i Klara, färdiga hade publicerat sin ljuddagbok på nätet så att alla hade hört den.
 • Berättande: ljuddagbok/vlogg/film

  Spela in en ljuddagbok/vlogg/film från ett påhittat krisscenario

  I ljuddramat Klara, färdiga börjar det med bankerna. När folk inte längre kan betala påverkas alla olika. Yamina sitter i kassan och alla kunder blir arga på henne, som om det är hennes fel. Wilma kan inte få tag på medicin till sin lillebror. Alis och Dejans tåg stannar mitt ute i ingenstans. Nils börjar spela in en ljuddagbok för att dokumentera det som händer, för att dokumentera hur allting tog slut.

  Eleverna får ett scenario där felinformation kan få stora konsekvenser eller en krissituation där de löser problem genom att samarbete. Eleverna spelar in en fiktiv ljuddagbok som de illustrerar med ljudeffekter eller filmar en vlogg. Vid redovisningen kan klassen diskutera källkritik, hur vet vi att detta inte har hänt på riktigt?

  Exempel på scenarier

  • Värmen försvinner.
  • Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten.
  • Betalkort och bankomater fungerar inte.
  • Tunnelbana och annan infrastruktur ligger nere.
   Mobilnät och internet fungerar inte.
  • Det blir elavbrott och du fastnar i hissen.
  • Vad händer med våra husdjur om vi snabbt måste fly vårt hem?
  • Tänk om krisen gör att du kanske inte träffar din familj mer.
  • Du är ensam hemma och det blir strömavbrott och ni har inget vatten, vilka grannar tar du kontakt med?

  Till eleven

  Hur skulle din ljuddagbok låta eller vad skulle du säga i din vlogg? Välj ett scenario och skissa på ett händelseförlopp. Spela in din vlogg eller din röst och ljudsätt med ljudeffekter om du vill. Du kan jobba ensam eller med en kompis.

  Redovisa, analysera och diskutera

  • Var scenariot trovärdigt? 
  • Hur förhåll sig personen till problemet?
  • Vad hade man kunnat göra annorlunda?
  • Hur skulle man kunna sprida detta om man vill få folk att tro att det är sant?
  • Hur tänker du om klipp du ser på nätet och deras sanningshalt?
  • Vad är riskerna med falsk information, falska nyheter och deepfake-videon?
 • Skapa ett spel

  Skapa ett spel om samhällets beredskap för kris och krig – och individens ansvar

  MSB har tagit fram ett krisspel (en diskussionsduk) som är ett grupparbete där eleverna under 1,5–2 timmar diskuterar 12 frågeställningar i fyra områden. Hitta på ett eget spel kring samhällets beredskap för kris och krig – och individens ansvar: Är det ett memorygame, quiz, ett digitalt spel eller ny dialogduk?

  Ladda ner vår diskussionsduk

 • I praktiken: beredskap för kris och krig

  Det livsviktiga vattnet

  Vid en större samhällskris förväntas varje individ att klara sig själva utan vatten eller mat. Varje vuxen behöver 3-5 liter vatten per dag för sitt husbehov. Det innebär att du själv behöver ha förvarat dricksvatten hemma. 

  Tillgång till vatten i kris

  Hur får man människor att ändra beteende?

  Utifrån det du vet om behovet av vatten – hur skulle man med bildspråk och budskap informera om detta? Ta fram en idé och gör en skiss.

  Kanske är det en logotyp, affisch, reklamfilm, tatuering, installationer på stan eller nya typer av dunkar som ska formges.

   

 • I praktiken: källkritik

  Vad är propaganda?

  Vad är sant, vad är påhitt eller propaganda och hur vet jag det?

  Vad är propaganda? En film från UREn annan bra sajt att utgå från är EU vs Disinfo som bland annat beskriver hur Rysslands anfallskrig mot Ukraina kommuniceras. EU vs Disinfo

  Hitta proganda och analysera bildspråket

  Leta efter exempel på nätet där du misstänker att innehållet manipulerats. Diskutera hur och varför. Vad var syftet med desinformationen? Vilket är bildspråket?

 • I praktiken: mediernas roller i krisen

  Mediernas roller i krisen

  Vad är Hesa Fredrik, Sverige beredskapkanal och VMA? Vilket nummer ringer man för att få krisinformation? 

  Viktigt meddelande till allmänheten

  Skapa ett VMA

  Hur skulle ett automatiskt meddelande till allmänheten låta? Utgå från olika typer av kriser.

Beställ eller ladda ner material

Beställ en gratis uppsättning med fyra diskussionsdukar och 15 böcker, i en praktisk tygpåse. Materialet går också att ladda ner. 

Klara färdiga

Ljuddrama, novell och quiz.
För landets alla 16-åringar. 

Svar på frågor som du kan få från dina elever

 • Vad har krisberedskap med 16-åringar att göra?

  Alla svenska medborgare och stadigvarande boende i Sverige mellan 16 och 70 år om fattas av totalförsvarsplikt. Den består av tre delar; värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Med den allmänna tjänsteplikten kan du bli skyldig att hjälpa till med sådant som behövs i samhället. Det kan handla om att visa vägen, dela ut vatten, mat eller information.

 • MSB och landets 16-åringar

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB går ut med budskapet “Klara, färdiga” till Sveriges 16-åringar för att påminna om vikten av kriskoll och informera om hur vi alla är en del av Sveriges beredskap. Det gör vi som resultat av ett uppdrag från regeringen som vi fick 2021. Uppdraget går ut på att utbilda 16-åringar i krisberedskap och civilt försvar.

  Skälen till uppdraget är att vi alla behöver hjälpas åt vid en kris, krigsfara eller ytterst krig. Då är det viktigt att vi alla vet vilka möjligheter det finns att bidra.

 • Vad är totalförsvaret?

  Totalförsvaret är det civila försvaret och det militära försvaret tillsammans.

  Det civila försvaret ansvarar för att det som måste fungera kan fungera också i kris eller krig. Till exempel sjukvård, barnomsorg, transporter, internet, radio och tv. Men också att vi har tillgång till vatten, värme och mat.

  Myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, företag och personer som du spelar en viktig roll i det civila försvaret. Ett starkt civilt försvar behövs för att kunna försvara Sverige.

  Försvarsmakten ansvarar för vårt militära försvar som ska försvara vårt land och våra gränser.

  Alla har en uppgift om Sverige hotas och tillsammans bildar vi totalförsvaret – som skyddar och försvarar landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Tillsammans är vi starka.

  Läs mer om totalförsvarsplikten

 • Vad är det vi skyddar?

  Vår vardag kan påverkas av många olika saker: det kan till exempel vara en vattenläcka, en storm, en IT-störning eller krig i ett närliggande land. Att vara förberedd och hjälpa till handlar i slutändan om att skydda liv och hälsa, vårt samhälle, vår demokrati, våra friheter och rättigheter.

 • Hur kan jag hjälpa till?

  Var förberedd! Hur förberedd du själv är påverkar hur Sverige kan klara en kris eller ytterst krig. Ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheter och organisationer fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva. Se till att ha hemberedskap och kunskap om hur samhället fungerar vid en kris.

  Engagera dig – prata med andra om vad som kan hända vid en kris och hur ni kan hjälpas åt, till exempel med dina grannar eller i din förening. Du kan också gå med i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna eller någon annan organisation.

 • Om jag känner oro?

  Du behöver inte vara orolig, men vi kan inte heller styra över våra känslor. Om du blir rädd av något du hör, ser eller läser så är det alltid bra att prata med någon om det. Vi behöver varandra – särskilt när vi är rädda och oroliga.

  Hela idén med det civila försvaret är att stärka samhället för att förebygga och hantera kriser och ytterst krig. Genom att förbereda oss på kriser och katastrofer så minskar vi också risken för att bli hårt drabbade. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

  Om oro på Krisinformation.se

 • Mönstring, militärtjänst och andra sätt att bidra

Senast granskad: 23 oktober 2023

Till toppen av sidan