Till innehåll på sidan

Rakel - webbkurs

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarens kunskap, färdighet och kompetens för att kunna kommunicera i Rakel på ett säkert och effektivt sätt.

Detaljer

Målgrupp

För dig som använder Rakel för kommunikation inom egen organisation eller i samverkan med andra aktörer.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. Webbkursen tar cirka en och en halvtimme att genomföra.

Innehållet i Rakel webbkurs
Innehållet i Rakel webbkurs

Till Rakel webbkurs

När du har genomfört hela kursen får du möjlighet att spara ner/skriva ut ett kursintyg. Kom ihåg att du själv måste skriva in ditt namn innan du sparar ner intyget, eftersom webbkursen görs helt utan inloggning.

Bakgrund

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning och är Sveriges nationella digitala kommunikationssystem för samverkan och ledning. Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. 

Webbkursen erbjuder en grund för fortsatt lärande och bygger på relevanta delar från innehållet i följande MSB:s publikationer:

  • Nationella Riktlinjer för Samverkan i Rakel
  • Vägledning i Rakel
  • Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Med grundläggande kunskaper om kommunikationssystemet Rakel och kunskap om hur terminalen används kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt såväl i vardag som vid samhällsstörningar.

Om kursen

Webbkursen tar cirka en och en halv timme att genomföra och består huvudsakligen av fyra delar:

  • Komma igång
  • Använda
  • Samverka
  • Säkra

Dessa teoretiska delar kombineras med interaktiva övningar och kunskapsfrågor. 
 
Webbkursen är uppbyggd för att fungera som grund för fortsatt lärande, exempelvis genom lärarledda gruppdiskussioner eller övningar i den egna organisationen.

Kursplan Rakel webbkurs

 

Senast granskad: 17 juni 2024

Till toppen av sidan