Till innehåll på sidan

Läsrätt och delta i WIS-yta

I den här guiden får du lära dig om läsrätt i WIS-ytor och om att delta i WIS-ytor.

Din aktör kan ha läsrätt i WIS-ytor och din aktör kan delta i WIS-ytor.

Läsrätten avgör hur mycket information din aktör kan se i en yta. Om din aktör deltar i en yta är ni med och delar information i ytan.

En WIS-användare som har rollen redaktör kan be om läsrätt och göra aktören till deltagare för att dela information i en WIS-yta.

Läsrätt

För att se all information som delas i en WIS-yta behöver din aktör läsrätt hos samtliga aktörer som deltar i ytan, det vill säga de aktörer som är med och delar information.

Du som har rollen redaktör kan be om läsrätt för ytor som din aktör vill ta del av. Tillfrågad aktör avgör vilka som får läsa deras information. I vissa ytor har ni läsrätt från början utan att fråga efter det.

Utgångspunkten är att läsrätt till en WIS-yta ges till aktörens alla användare. Om inte alla WIS-användare inom aktören ska ha läsrätt till ytan kan en användare med redaktörsroll inom din aktör vid behov begränsa läsrätten till ett urval av användare.

För att be deltagande aktörer om läsrätt kan du som är redaktör klicka på ytans namn i listan. I takt med att tillfrågade aktörer beviljar läsrätt ser ni mer information.

Skärmklipp från WIS. Namnet på en yta exempel: Kraftiga vindar i södra och mellersta Sverige

Om din aktör inte har läsrätt hos alla deltagande aktörer, kan du be om utökad läsrätt genom att klicka på knappen bredvid rubriken, när du besöker ytan. I ytans meny under deltagare kan du se samtliga läsrättsutdelningar i ytan.

Skärmklipp från WIS. Knapp med texten be om utökad läsrätt

Frågor om läsrätt från andra aktörer

När det kommer en fråga om läsrätt från andra aktörer får alla som är redaktörer i den ytan ett meddelande i WIS.

Översta menyraden i WIS: Sök, favoriter, bevakningar, meddelanden, WIS inställningar. Vid favoriter och meddelanden syns en prick som signalerar att det hänt något nytt.

Du som har redaktörsroll i ytan kan bevilja eller avslå frågan. När du beviljar läsrätt kan den andra aktörens användare se den information som din aktör delar i ytan.

I WIS-inställningar kan du ställa in om du vill ha meddelande när det kommer frågor om läsrätt. Välj WIS Inställningar/ Meddelande/ Redaktörsinformation/ Ärenden till mig som redaktör. Du markerar med kryss om du vill ha e-post och/eller SMS.

Delta i en WIS-yta

Att delta i en WIS-yta innebär att aktören får möjlighet att dela information med övriga aktörer som deltar i ytan. Det är bara de aktörer som är med och hanterar en händelse eller ingår i samverkan som behöver delta i en yta. För övriga räcker det att ha läsrätt, eftersom aktören då ser lika mycket av den information som delas.

När din aktör har information att dela, är det dags att delta i ytan. Du behöver vara redaktör för att se knappen "Delta". I samband med att din aktör går in som deltagare i en yta får du bekräfta roller för aktören och utdelning av läsrätt till övriga aktörer, precis som vid uppstart av en ny yta.

Läs mer i användarguiden ”Arbeta i en WIS-yta”

Skärmklipp från WIS: Ytans namn: Det säkerhetspolitiska läget, Ukraina. Knapp med texten Delta

Under "deltagare" i ytans meny ser du vilka aktörer som deltar, det vill säga vilka aktörer som delar sin information i ytan.

Skärmklipp från WIS. Lista över vilka aktörer som deltar i WIS-ytan. Exempel; Askersunds kommun, Båstads kommun, Gagnef kommun

I listan över ytor kan du utläsa vad som gäller kring läsrätt och deltagande för dig och din aktör i pågående WIS-ytor, till exempel:

  • hur många aktörer som deltar
  • om din aktör deltar
  • om din aktör har läsrätt
  • om du inte har läsrätt (men andra inom din aktör).
Skärmklipp från WIS: Lisa över olika ytor. I en yta har aktören full läsrätt. I en annan står det ingen läsrätt. Andra exempel är läsrätt hos en av tre och du har inte rättighet att läsa.

Senast granskad: 21 september 2022

Till toppen av sidan