Till innehåll på sidan

Skydd mot informationspåverkan - träning

Träningen syftar till att du ska vidmakthålla dina kunskaper som du fått efter att ha slutfört grundkurs för skydd mot informationspåverkan.

Detaljer

Målgrupp

Träningen vänder sig till dig som vill vidmakthålla sina kunskaper inom skydd mot informationspåverkan och främst arbetar inom en kommun, region, länsstyrelse eller central myndighet som kommunikatör, beredskaps- eller säkerhetssamordnare.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig träningen behöver deltagaren ha slutfört grundkurs för skydd mot informationspåverkan och fått ett kursintyg.

Kostnad

Träningen är avgiftsfri.

Bakgrund

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) vill med denna träning vidmakthålla kunskaper och skapa medvetenhet för berörda aktörer inom området.

Om kursen

Under träningen får du tillämpa kunskaper om centrala begrepp, tekniker och metoder för att identifiera och möta informationspåverkan.

Läs mer om psykologiskt försvar:

Uppdraget - Myndigheten för psykologiskt försvar:www.mpf.se

Anmälan

Anmälan görs via MSB:s webbplats.

Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till träningen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Upplägg och omfattning

Före träningen behöver deltagarna genomfört Grundkurs för skydd mot informationspåverkan.

Träningen bedöms ta två timmar att slutföra. Inget för- eller efterarbete är planerat.

Träningen genomförs bland annat med aktivt samarbetslärande genom gruppdiskussioner och redovisningar.

Urval

MPF förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. Vi förbehåller oss även rätten att göra ett urval för en jämn fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Inställd träning

Träningen kan komma att ställas in vid för få anmälningar.

Senast granskad: 17 oktober 2022

Till toppen av sidan